Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1948Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
30 24. 4. 1948 74 - 75 PDF 2 MB
75/1948
Zákon o volbách do Národního shromáždění  
74/1948
Ústavní zákon, jímž se na přechodnou dobu do účinnosti nové ústavy upravuje volba a pravomoc Národního shromáždění a činnost Ústavodárného Národního shromáždění  
29 23. 4. 1948 72 - 73 PDF 96 KB
73/1948
Vyhláška o stanicích prohlídky cizozemského masa  
72/1948
Nařízení o zřízení a organisaci státního podniku „Československý státní film“  
28 22. 4. 1948 71 PDF 286 KB
71/1948
Dohoda mezi republikou Československou a Novým Zélandem o vzájemném uvolnění sekvestrovaných peněžních pohledávek  
27 20. 4. 1948 69 - 70 PDF 618 KB
70/1948
Zákon o sjednotení niektorých predpisov vo verejnoprávnom sociálnom poistení  
69/1948
Zákon o hudební a artistické ústředně  
26 19. 4. 1948 64 - 68 PDF 677 KB
68/1948
Zákon o zvláštním přídavku duchovenstvu v činné službě církví a náboženských společností kongruálních a dotačních  
67/1948
Zákon o činovném státních a některých jiných veřejných zaměstnanců  
66/1948
Zákon, kterým se rozšiřuje platnost zákona ze dne 16. května 1946, č. 132 Sb., o výměře výslužného některých státních a jiných veřejných zaměstnanců, na poživatele odpočivných (zaopatřovacích) platů  
65/1948
Zákon o odškodnění a jiných opatřeních pro některé veřejné zaměstnance, kteří byli přeloženi do výslužby, nebo jejichž služební poměr byl rozvázán v době nesvobody  
64/1948
Zákon o převedení smluvních zaměstnanců (dělníků) ve veřejné službě do regulovaného služebního poměru a o některých změnách tohoto poměru  
25 17. 4. 1948 60 - 63 PDF 1 MB
63/1948
Zákon o zhodnocení činnosti národních správců živnostenských podniků a o právech jejich vdov a sirotků  
62/1948
Zákon ktorým sa rozširuje platnosť zákona zo dňa 30. januára 1947, č. 16 Sb., o umiestení a inom zaopatrení zamestnancov na skonfiškovanom pôdohospodárskom majetku a ich rodinných príslušníkov, na Slovensko  
61/1948
Zákon o některých ochranných opatřeních proti tuberkulose  
60/1948
Zákon o potírání nemocí přenosných na lidi  
24 15. 4. 1948 59 PDF 12 MB
59/1948
Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Všeobecná dohoda o clech a obchodu ze dne 30. října 1947  
23 15. 4. 1948 51 - 58 PDF 943 KB
58/1948
Nařízení, kterým se mění předpisy o úředním cejchování plynoměrů  
57/1948
Zákon o zálohování výživného dětem  
56/1948
Zákon o státní podpoře novomanželům  
55/1948
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 21. října 1936, č. 268 Sb., o řádech a titulech  
54/1948
Zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o národní mobilisaci pracovních sil  
53/1948
Zákon, kterým se vyvlastňují nemovitosti zapsané ve vložce č. 2423 pozemkové knihy pro katastrální území Královské Vinohrady  
52/1948
Zákon o mimořádných opatřeních v oboru ochrany vynálezů  
51/1948
Zákon o úpravě některých finančních poměrů národních podniků průmyslových a potravinářských  
22 14. 4. 1948 48 - 50 PDF 1 MB
50/1948
Zákon o živnostenské dani  
49/1948
Zákon o zemědělské dani  
48/1948
Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona o přímých daních  
21 14. 4. 1948 44 - 47 PDF 3 MB
47/1948
Zákon o některých technicko-hospodářských úpravách pozemků (scelovací zákon)  
46/1948
Zákon o nové pozemkové reformě (trvalé úpravě vlastnictví k zemědělské a lesní půdě)  
45/1948
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 3. července 1947, č. 139 Sb., o rozdělení pozůstalostí se zemědělskými podniky a o zamezení drobení zemědělské půdy  
44/1948
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o revisi první pozemkové reformy