Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1949Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
91 31. 12. 1949 291 - 293 PDF 120 KB
293/1949
Vyhláška o předběžném provádění některých ustanovení přílohy A, listiny X-Československo, připojené k protokolu o podmínkách přístupu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu sjednanému dne 10. října 1949  
292/1949
Vyhláška o předběžném provádění některých mezinárodních úmluv souvisících s Všeobecnou dohodou o clech a obchodu  
291/1949
Vyhláška o Dohodě o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi republikou Československou a republikou Finskou, podepsané v Helsinki dne 6. května 1949  
Protokol o podmínkách přístupu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu sjednaný v Annecy  
Dohoda o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi republikou Československou a republikou Finskou  
90 31. 12. 1949 286 - 290 PDF 484 KB
290/1949
Nařízení, kterým se stanoví počátek účinnosti zákona o zbraních a střelivu  
289/1949
Nařízení, kterým se vydávají podrobnější předpisy o přípravné službě soudcovské  
288/1949
Nařízení o úpravě některých služebních a platových poměrů státních zaměstnanců v pomocné kancelářské službě a pomocných zřízenců  
287/1949
Nařízení o působnosti slovenského plánovacího úřadu  
286/1949
Nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží  
89 31. 12. 1949 281 - 285 PDF 314 KB
285/1949
Nariadenie ktorým sa doplňujú pravidlá o vyberaní dávky zo zábav na Slovensku  
284/1949
Nařízení o přenesení působnosti ve věcech ochranných známek a ochranných vzorků a modelů na Patentní úřad  
283/1949
Nařízení, kterým se znovu mění železniční přepravní řád  
282/1949
Zákon, jímž se mění zákon, kterým československý stát nabývá pro Svaz sovětských socialistických republik a Spojené státy americké vlastnického práva k některým nemovitostem a movitostem  
281/1949
Zákon, kterým se mění předpisy o překládání veřejných zaměstnanců do výslužby  
Nařízení, kterým se doplňují pravidla o vybírání dávky ze zábav na Slovensku  
88 30. 12. 1949 279 - 280 PDF 1 MB
280/1949
Zákon o územním plánování a výstavbě obcí  
279/1949
Zákon o finančním hospodaření národních výborů  
87 29. 12. 1949 269 - 278 PDF 1 MB
278/1949
Nařízení, kterým se upravuje výše některých náhrad podle zákona o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů  
277/1949
Nařízení, kterým se vydávají některé předpisy o přístrojích na výrobu acetylenového plynu  
276/1949
Nařízení, kterým se určuje den, jímž se okresní národní výbory ujímají výkonu působnosti ve věcech veřejného vyměřování a mapování  
275/1949
Nařízení o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání  
274/1949
Zákon o vybírání náhradních přirážek k přímým daním na berní rok 1950  
273/1949
Zákon o soustavné elektrisaci venkova  
272/1949
Zákon o řízení výroby a distribuce v oboru působnosti ministra informací a osvěty  
271/1949
Zákon o výrobě a distribuci léčiv  
270/1949
Zákon o finančních prokuraturách  
269/1949
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o národním pojištění  
86 27. 12. 1949 265 - 268 PDF 2 MB
268/1949
Zákon o matrikách  
267/1949
Zákon o úpravě některých organisačních otázek v oboru soudnictví  
266/1949
Zákon o zatímních změnách v některých občanských věcech právních  
265/1949
Zákon o právu rodinném  
85 27. 12. 1949 263 - 264 PDF 1 MB
264/1949
Vyhláška o úplném znění zákona o všeobecné dani  
263/1949
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o všeobecné dani  
84 24. 12. 1949 262 PDF 34 KB
262/1949
Nařízení, kterým se mění a doplňuje sazebník všeobecné daně  
83 23. 12. 1949 260 - 261 PDF 502 KB
261/1949
Zákon o organisaci výzkumnictví a dokumentační služby  
260/1949
Zákon o úředních listech  
82 21. 12. 1949 255 - 259 PDF 277 KB
259/1949
Vyhláška o vydání drobných peněz papírových po 20 Kčs s datem 1. května 1949  
258/1949
Nařízení o úpravě vysvětlivek k celnímu sazebníku  
257/1949
Nařízení o zřizování a provozu výběrových a povinných odborných škol při státních a národních podnicích  
256/1949
Nařízení, kterým se Státní sázková kancelář prohlašuje za samostatný podnik spravovaný podle zásad obchodního hospodaření  
255/1949
Nařízení o ražbě a vydání stříbrných stokorun a stříbrných padesátikorun na paměť 70. narozenin generalissima J. V. Stalina  
 Předchozí | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Další