Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1949Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
71 4. 11. 1949 227 - 228 PDF 129 KB
228/1949
Nařízení o působnosti a organisaci Státního úřadu pro věci církevní  
227/1949
Zákon o zřízení vysoké školy politických a hospodářských věd v Praze  
70 3. 11. 1949 226 PDF 158 KB
226/1949
Nařízení o úpravě pracovní doby k usnadnění plynulého zásobování elektřinou a topnou parou v zimních měsících  
69 29. 10. 1949 224 - 225 PDF 329 KB
225/1949
Vyhláška o úpravě platů některých orgánů provádějících prohlídku masa dovezeného do celního vnitrozemí  
224/1949
Nařízení o sčítání lidu v roce 1950 a soupisech s ním spojených (o národním sčítání)  
68 26. 10. 1949 219 - 223 PDF 2 MB
223/1949
Nařízení o hospodářském zabezpečení náboženských společností státem  
222/1949
Nařízení o hospodářském zabezpečení církve pravoslavné státem  
221/1949
Nařízení o hospodářském zabezpečení evangelických církví státem  
220/1949
Nařízení o hospodářském zabezpečení církve československé státem  
219/1949
Nařízení o hospodářském zabezpečení církve římsko-katolické státem  
67 17. 10. 1949 217 - 218 PDF 195 KB
218/1949
Zákon o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem  
217/1949
Zákon, kterým se zřizuje Státní úřad pro věci církevní  
66 15. 10. 1949 214 - 216 PDF 491 KB
216/1949
Vyhláška jíž se stanoví sídla doplňovacích úřadů I. a II. stolice a obvody jejich působnosti  
215/1949
Vyhláška o Úmluvě o sociální bezpečnosti s Dodatkovou dohodou, Zvláštním a Závěrečným protokolem mezi republikou Československou a republikou Francouzskou, podepsané v Paříži dne 12. října 1948  
214/1949
Nařízení, kterým se vydávají předpisy k vypořádání poplatkového ekvivalentu za dobu do 30. června 1949  
65 10. 10. 1949 211 - 213 PDF 118 KB
213/1949
Vyhláška o Úmluvě československo-francouzské směřující k zamezení dvojího zdanění, které vyplývá z provádění dávek z majetku nebo z přírůstku na majetku zavedených v Československu a ve Francii, podepsané v Paříži dne 6. srpna 1948  
212/1949
Vyhláška o Smluve medzi republikou Československou a republikou Maďarskou o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci, podpísanej v Budapešti dňa 16. apríla 1949  
211/1949
Nařízení o zrušení scelovacích úřadů a orgánů a o přechodu jejich působnosti na orgány lidové správy  
64 29. 9. 1949 210 PDF 37 KB
210/1949
Nařízení o zevním označení osob povolaných ke službě podle § 15, odst. 3 zákona o národní bezpečnosti  
63 23. 9. 1949 209 PDF 1 MB
209/1949
Nařízení, jímž se provádí branný zákon  
62 22. 9. 1949 205 - 208 PDF 152 KB
208/1949
Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o zrušení zákazu dovozu a průvozu říšských marek  
207/1949
Vyhláška o přenesení působnosti ministerstva zemědělství v knihovních věcech nové pozemkové reformy  
206/1949
Nařízení o sociálním zaopatření československých občanů bydlících v cizině  
205/1949
Nařízení o změně působnosti v oboru péče o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce