Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Dnem 1. 1. 2024 Sbírku zákonů a Sbírku mezinárodních smluv v souladu se zákonem č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, nahradila Sbírka zákonů a mezinárodních smluv zveřejňovaná v systému Elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka, https://www.e-sbirka.cz/). V e-Sbírce naleznete nově vyhlašované akty Sbírky zákonů a mezinárodních smluv i stejnopisy částek Sbírky zákonů a mezinárodních smluv vyhlášených do 31. 12. 2024 (např. v sekci Chronologický rejstřík, https://www.e-sbirka.cz/rejstriky/chronologicky).

Aplikace Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv na internetových stránkách Ministerstva vnitra nebude po 1. 1. 2024 nadále aktualizována a bude k 30. 6. 2024 vypnuta. Pokud v současné době tuto aplikaci využíváte jako cíl odkazů ze svých internetových stránek nebo jiných služeb, doporučujeme tyto odkazy nahradit odkazy na příslušné akty Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na stránkách e-Sbírky.

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1949Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
51 9. 7. 1949 176 PDF 143 KB
176/1949
Zákon o přezkoušení některých energetických zařízení  
50 8. 7. 1949 172 - 175 PDF 362 KB
175/1949
Vyhláška, kterou se uvádějí v prozatímní platnost Protokoly ze dne 14. září 1948, jimiž se pozměňují část II a čl. XXVI a část I a čl. XXIX Všeobecné dohody o clech a obchodu, vyhlášené ve Sbírce zákonů pod č. 59/1948  
174/1949
Nařízení, jímž se určuje, jakým způsobem se splňuje základní podmínka pro vznik nároků na dávky národního důchodového pojištění u sezonních zaměstnanců v zemědělství a lesnictví  
173/1949
Nařízení o přestupech některých osob, vyňatých před 1. říjnem 1948 z pojistné povinnosti veřejnoprávního důchodového pojištění, do národního pojištění  
172/1949
Nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení rozpočtového zákona na rok 1949  
Protokol, jímž se pozměňuje část I a čl. XXIX Všeobecné dohody o clech a obchodu  
Protokol, jímž se pozměňuje část II a čl. XXVI Všeobecné dohody o clech a obchodu  
49 2. 7. 1949 166 - 171 PDF 2 MB
171/1949
Nařízení, jímž se vydávají předpisy o služební přísaze, o zkušební době, o propuštění v této době a o povolení k uzavírání sňatků příslušníků Sboru národní bezpečnosti  
170/1949
Nařízení o přechodné úpravě působnosti v oboru státního pensijního (provisního) a úrazového zaopatření  
169/1949
Zákon o vojenských újezdech  
168/1949
Zákon o konečné úpravě vnitřního státního dluhu a některých jiných dluhů z doby do 31. prosince 1945  
167/1949
Zákon o stálých přísežných znalcích a tlumočnících  
166/1949
Zákon o sídle správního soudu  
48 30. 6. 1949 156 - 165 PDF 1 MB
165/1949
Nařízení, kterým se stanoví den, jímž některé útvary vplývají do Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky a zanikají a jímž se některé útvary zrušují  
164/1949
Nařízení, kterým se prodlužuje účinnost zákona o poplatkových úlevách při úpravě právních poměrů přestěhovalců, přistěhovalců a některých jiných osob  
163/1949
Nariadenie ktorým sa zriaďujú pobočky pedagogickej fakulty bratislavskej univerzity v Košiciach a Banskej Bystrici  
162/1949
Zákon o zbraních a střelivu  
161/1949
Zákon o úpravě některých finančních poměrů dalších národních podniků  
160/1949
Zákon o vnitřním obchodě  
159/1949
Zákon, kterým se zrušuje poplatkový ekvivalent  
158/1949
Zákon o boji proti pohlavním nemocem  
157/1949
Zákon, kterým se zrušují Všeobecný fond peněžních ústavů v republice Československé a Pomocný fond peněžních ústavů  
156/1949
Zákon o odvádění pokut a některých jiných plnění v řízení správním  
Nařízení, kterým se zřizují pobočky pedagogické fakulty bratislavské university v Košicích a Banské Bystrici  
47 29. 6. 1949 154 - 155 PDF 588 KB
155/1949
Nařízení o placené dovolené na zotavenou některých zaměstnanců ve stavebnictví a v oborech se stavebnictvím souvisících v roce 1949  
154/1949
Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon o úpravě svátkového práva  
46 25. 6. 1949 151 - 153 PDF 1 MB
153/1949
Nařízení o povinném hubení škůdců řepy a chmele a o odborném dozoru na zachovávání zákona o ochraně výroby rostlinné  
152/1949
Nařízení, jímž se vydává organisační statut Československé pošty, národního podniku  
151/1949
Zákon o Československé poště, národním podniku  
45 20. 6. 1949 149 - 150 PDF 267 KB
150/1949
Nařízení, jímž se stanoví odchylná úprava výměry placené dovolené na zotavenou v roce 1949 pro některé zaměstnance zahraniční služby, redaktory a členy uměleckých souborů  
149/1949
Nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží  
44 11. 6. 1949 142 - 148 PDF 1 MB
148/1949
Zákon o Národní galerii v Praze  
147/1949
Zákon, jímž se vydávají některé předpisy o veřejných silnicích  
146/1949
Zákon o poplatkových a dávkových úlevách při postupu nemovitostí pro stavby v období pětiletého plánu  
145/1949
Zákon o některých přechodných opatřeních v trestních věcech důchodkových a daňových  
144/1949
Zákon o oddlužení svazků lidové správy  
143/1949
Zákon o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů  
142/1949
Zákon o výkonu lidové správy v sídlech krajů  
43 10. 6. 1949 135 - 141 PDF 599 KB
141/1949
Vyhláška o opravě tiskové chyby v úředním slovenském znění zákona ze dne 24. března 1949, č. 91 Sb., o placené dovolené na zotavenou v roce 1949  
140/1949
Vyhláška o opravě tiskových chyb v úředním slovenském znění zákona ze dne 22. února 1949, č. 60 Sb., o hospodářském plánování (plánovací zákon)  
139/1949
Nařízení o organisaci lidové správy v okresech  
138/1949
Zákon, jímž se zrušuje Svaz brannosti  
137/1949
Zákon o názvu ministerstva sociální péče a pověřenectva sociální péče  
136/1949
Zákon, jímž se činí některá opatření ve věcech konfiskovaných patentů  
135/1949
Zákon o náhradě poštovného za zásilky v soudním řízení  
42 7. 6. 1949 132 - 134 PDF 322 KB
134/1949
Nařízení, kterým se vydává organisační řád Státního zdravotnického ústavu  
133/1949
Nařízení o úpravě služebních a platových poměrů nižších orgánů silničních, mostních a vodních v oborech ministerstev techniky a zemědělství  
132/1949
Zákon o úprave niektorých vecí v odbore školstva, pôdohospodárstva a sčítania ľudu zákonom Slovenskej národnej rady podľa § 96, ods. 2 Ústavy  
Zákon o úpravě některých věcí v oboru školství, zemědělství a sčítání lidu zákonem Slovenské národní rady podle § 96, odst. 2 ústavy