Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1950Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
66 20. 12. 1950 159 PDF 69 KB
159/1950
Nařízení, kterým se mění počet a působnost ministerstev  
65 19. 12. 1950 154 - 158 PDF 311 KB
158/1950
Vyhláška o vydání drobných peněz papírových po 50 Kčs s datem 29. srpna 1950  
157/1950
Nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení občanského zákoníka  
156/1950
Nařízení o výkonu působnosti v oboru sociálního zabezpečení účastníků bojů za nezávislost a osvobození Československé republiky  
155/1950
Nariadenie o zrušení Úradu hospodárskej kontrolnej služby  
154/1950
Nařízení, kterým se prodlužuje účinnost zákona o berních úlevách při uspořádání některých právních poměrů družstev, spolků a jiných právnických osob  
64 6. 12. 1950 153 PDF 280 KB
153/1950
Nařízení o investičním listu pro stavby na rok 1951  
63 29. 11. 1950 152 PDF 174 KB
152/1950
Zákon o úpravě a bezpečnosti provozu vnitrozemní plavby  
62 24. 11. 1950 148 - 151 PDF 2 MB
151/1950
Vyhláška o úplném znění zákona o Československé státní poště, národním podniku  
150/1950
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o Československé poště, národním podniku  
149/1950
Vyhláška o úplném znění zákona o národních dopravních podnicích  
148/1950
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o národních dopravních podnicích  
61 24. 11. 1950 143 - 147 PDF 588 KB
147/1950
Nařízení o státních cenách  
146/1950
Nařízení o přenesení správní působnosti s velitelství oblastí na velitelství okruhů  
145/1950
Zákon o upravování vysvětlivek k celnímu sazebníku  
144/1950
Zákon o jednorázovém mimořádném přídavku za rok 1950 k důchodům z národního pojištění a k zaopatřovacím požitkům válečných poškozenců  
143/1950
Zákon o placené dovolené na zotavenou v roce 1951  
60 23. 11. 1950 141 - 142 PDF 10 MB
142/1950
Zákon o konaní v občianskych právnych veciach (občiansky súdny poriadok)  
141/1950
Občanský zákoník  
59 27. 10. 1950 139 - 140 PDF 264 KB
140/1950
Nařízení, kterým se zrušuje Základ národní pomoci a Sociální pomoc pro Čechy a Moravu  
139/1950
Nařízení o zřízení krajských arbitrážních komisí, o organisaci a příslušnosti arbitrážních komisí a o řízení před nimi  
58 18. 10. 1950 137 - 138 PDF 88 KB
138/1950
Nařízení o náhradní dávce za všeobecnou daň z lihu  
137/1950
Nařízení o přenesení působnosti ve věcech některých zemědělských škol na ministerstvo zemědělství  
57 11. 10. 1950 134 - 136 PDF 436 KB
136/1950
Vyhláška o opravě tiskových chyb ve vládním nařízení č. 105/1950 Sb., kterým se vyhlašuje Statut národních podniků průmyslových  
135/1950
Nařízení o organisaci ochrany před požáry a jinými živelními pohromami  
134/1950
Nařízení o registraci chmelnic