Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1950Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
46 1. 8. 1950 113 - 116 PDF 715 KB
116/1950
Nařízení, jímž se stanoví u příslušníků ozbrojených sborů vyměřovací základ pro účely národního pojištění a vojenské nemocenské péče  
115/1950
Nařízení o pracovních a platových poměrech a o pensijním zabezpečení bývalých pragmatikálních zaměstnanců převzatých do služeb národních nebo komunálních podniků  
114/1950
Nařízení o pensijním a úrazovém zabezpečení zaměstnanců v pragmatikálním nebo regulovaném služebním poměru převzatých do služeb národních podniků, zřízených z bývalých státních podniků, nebo do služeb některých jiných národních podniků  
113/1950
Nařízení, jímž se stanoví podrobnosti o přestupu státních zaměstnanců a některých nestátních veřejných zaměstnanců, jakož i příjemců odpočivných (zaopatřovacích) platů, do národního důchodového pojištění a srážky na pojistné  
45 26. 7. 1950 110 - 112 PDF 880 KB
112/1950
Nařízení o bohosloveckých fakultách  
111/1950
Zákon o hospodaření s některými místnostmi  
110/1950
Zákon o organisaci bytového majetku a o Fondu bytového hospodářství  
44 26. 7. 1950 103 - 109 PDF 3 MB
109/1950
Vyhláška o úplném znění dekretu presidenta republiky o znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského  
108/1950
Zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského  
107/1950
Vyhláška o úplném znění dekretu presidenta republiky o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků  
106/1950
Zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků  
105/1950
Nařízení, kterým se vyhlašuje Statut národních podniků průmyslových  
104/1950
Zákon o financování národních a komunálních podniků  
103/1950
Zákon o národních podnicích průmyslových  
43 25. 7. 1950 94 - 102 PDF 2 MB
102/1950
Nařízení, kterým se stanoví počátek účinnosti zákona o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů  
101/1950
Nařízení o zrušení osvětových rad a přenesení jejich působnosti na národní výbory  
100/1950
Zákon o podnikovém rejstříku  
99/1950
Zákon o hospodářských smlouvách a státní arbitráži  
98/1950
Zákon o zrušení Národního pozemkového fondu při ministerstvu zemědělství a fondů pozemkových reforem a o sloučení jejich jmění  
97/1950
Zákon o drahách  
96/1950
Zákon o pracujícím dorostu  
95/1950
Zákon, kterým se upravují některé poměry v pojišťovnictví  
94/1950
Zákon o ubytování branné moci a Sboru národní bezpečnosti  
42 22. 7. 1950 93 PDF 1 MB
93/1950
Nařízení o výstavbě obcí  
41 20. 7. 1950 90 - 92 PDF 449 KB
92/1950
Vyhláška o zániku činnosti státních veterinárních vyšetřovacích ústavů  
91/1950
Vyhláška o předběžném provádění obchodní smlouvy mezi republikou Československou a Spojenými státy mexickými, podepsané dne 9. listopadu 1949 v Mexiko City  
90/1950
Nařízení o správě národního majetku národními výbory  
40 18. 7. 1950 88 - 89 PDF 3 MB
89/1950
Zákon o trestním řízení správním (trestní řád správní)  
88/1950
Trestní zákon správní  
39 18. 7. 1950 86 - 87 PDF 8 MB
87/1950
Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)  
86/1950
Trestní zákon  
38 13. 7. 1950 85 PDF 260 KB
85/1950
Zákon o opatřeních souvisících s úpravou kázeňského práva příslušníků ozbrojených sborů  
37 8. 7. 1950 83 - 84 PDF 478 KB
84/1950
Nariadenie o zrušení ústredného pasienkového konta a o presunoch pôsobnosti vo verejnej správe pôdohospodárskej na Slovensku  
83/1950
Nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení rozpočtového zákona na rok 1950