Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1950Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
36 1. 7. 1950 81 - 82 PDF 110 KB
82/1950
Nařízení o zrušení předpisů o státních finančních monopolech tabákovém, solném, výbušných látek a umělých sladidel  
81/1950
Nařízení o některých změnách v organisaci vysokých škol  
35 30. 6. 1950 79 - 80 PDF 142 KB
80/1950
Nařízení o zřízení ústředních výzkumných ústavů  
79/1950
Nařízení o úpravě pracovní doby k zajištění plynulého zásobování elektřinou, plynem a topnou parou  
34 27. 6. 1950 78 PDF 95 KB
78/1950
Vyhláška o vydání drobných peněz papírových po 10 Kčs s datem 4. dubna 1950  
33 23. 6. 1950 76 - 77 PDF 272 KB
77/1950
Nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží  
76/1950
Nařízení o odměně a náhradě hotových výloh stálých přísežných znalců a tlumočníků  
32 17. 6. 1950 74 - 75 PDF 458 KB
75/1950
Nařízení o rozpočtech a závěrečných účtech národních výborů  
74/1950
Nariadenie ktorým sa zrušuje Ústav pre školský a osvetový film v Bratislave  
31 10. 6. 1950 72 - 73 PDF 485 KB
73/1950
Nařízení o povolování telekomunikačních zařízení  
72/1950
Zákon o telekomunikacích  
30 10. 6. 1950 66 - 71 PDF 4 MB
71/1950
Nařízení, kterým se vydává platový řád pro soudce z povolání, prokurátory a soudcovské čekatele  
70/1950
Nařízení, kterým se vydává platový řád pro zaměstnance zdravotní péče  
69/1950
Nařízení, kterým se vydává platový řád pro učitele  
68/1950
Nařízení, kterým se vydává platový řád pro správní zaměstnance  
67/1950
Zákon o pracovních a platových poměrech soudců z povolání, prokurátorů a soudcovských čekatelů (soudcovský zákon)  
66/1950
Zákon o pracovních a platových poměrech státních zaměstnanců  
29 9. 6. 1950 61 - 65 PDF 1 MB
65/1950
Zákon o hospodaření lesními semeny a sazenicemi  
64/1950
Zákon o sociálním zabezpečení osob povolaných k službě v branné moci a jejich rodinných příslušníků  
63/1950
Zákon o úpravě hospodaření s tabákem, solí a lihem a o zrušení státních finančních monopolů  
62/1950
Zákon o ochraně před požáry a jinými živelními pohromami  
61/1950
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o Investiční bance  
28 6. 6. 1950 59 - 60 PDF 541 KB
60/1950
Zákon o dani ze samostatné činnosti  
59/1950
Zákon o dani z literární a umělecké činnosti  
27 3. 6. 1950 55 - 58 PDF 1 MB
58/1950
Zákon o vysokých školách  
57/1950
Zákon o úpravě podnikání v silniční dopravě  
56/1950
Zákon o provozu na veřejných silnicích  
55/1950
Zákon o užívání a změně jména a příjmení