Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1950Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
16 20. 4. 1950 36 - 38 PDF 301 KB
38/1950
Vyhláška o dodatkové dohodě ze dne 18. května 1948 k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií  
37/1950
Nařízení o zabezpečení výroby a dovozu hodnotných léčiv  
36/1950
Nařízení o výkonu veřejné správy ve věcech plavby  
15 14. 4. 1950 35 PDF 398 KB
35/1950
Zákon, kterým se stanoví státní rozpočet republiky Československé na rok 1950 (rozpočtový zákon)  
14 8. 4. 1950 34 PDF 76 KB
34/1950
Nařízení o zcizování silničních motorových vozidel, používaných pro živnostenskou dopravu  
13 24. 3. 1950 31 - 33 PDF 842 KB
33/1950
Nařízení o placené dovolené na zotavenou některých zaměstnanců ve stavebnictví a v oborech se stavebnictvím souvisících v roce 1950  
32/1950
Zákon o placené dovolené na zotavenou v roce 1950  
31/1950
Zákon o Státní bance československé  
12 23. 3. 1950 25 - 30 PDF 573 KB
30/1950
Nařízení o přestupech mezi veřejným pensijním zaopatřením a národním (veřejnoprávním) důchodovým pojištěním a o přestupech ve veřejném pensijním zaopatření  
29/1950
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o uznání nároků získaných u cizozemských nositelů sociálního pojištění  
28/1950
Zákon o jednorázových mimořádných přídavcích za rok 1949 k důchodům z národního pojištění a k zaopatřovacím požitkům válečných poškozenců  
27/1950
Zákon o státní podpoře při živelních pohromách  
26/1950
Zákon, kterým se mění zákon o konečné úpravě vnitřního státního dluhu a některých jiných dluhů z doby do 31. prosince 1945  
25/1950
Zákon, kterým se prodlužuje lhůta k podání žádostí o udělení státního občanství krajanům vracejícím se do vlasti  
11 17. 3. 1950 23 - 24 PDF 250 KB
24/1950
Nařízení, kterým se zřizuje poradní sbor pro komunální podniky  
23/1950
Zákon o některých opatřeních v oboru vojenského soudnictví  
10 17. 3. 1950 20 - 22 PDF 332 KB
22/1950
Vyhláška o ražbě a vydání mincí po 1 Kčs z hliníku  
21/1950
Nařízení o odepsání parcel na území vojenských újezdů z pozemkových knih  
20/1950
Nařízení o přezkoušení projektů čistíren odpadních vod výrobních podniků a nemocnic a o zajištění jejich budování  
9 15. 3. 1950 18 - 19 PDF 129 KB
19/1950
Nařízení, kterým se provádí zákon o zrušení osidlovacích úřadů  
18/1950
Zákon o zrušení osidlovacích úřadů  
8 15. 3. 1950 17 PDF 303 KB
17/1950
Nařízení o investičním listu pro stavby na rok 1950  
7 9. 3. 1950 15 - 16 PDF 133 KB
16/1950
Vyhláška o předběžném provádění některých ustanovení přílohy A, listiny X - Československo, připojené k protokolu o podmínkách přístupu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu sjednanému dne 10. října 1949  
15/1950
Nařízení, kterým se provádějí ustanovení divadelního zákona o zřizování loutkových divadel a divadelní činnosti loutkářské