Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1951Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
36 18. 8. 1951 71 PDF 36 KB
71/1951
Vyhláška o Dodatkové dohodě k obchodní dohodě mezi republikou Československou a Nizozemím ze dne 20. ledna 1923, podepsané v Haagu dne 24. června 1948  
35 31. 7. 1951 69 - 70 PDF 98 KB
70/1951
Nařízení o právu příslušníka Pohraniční stráže použít zbraně  
69/1951
Zákon o ochraně státních hranic  
34 30. 7. 1951 63 - 68 PDF 894 KB
68/1951
Zákon o dobrovolných organisacích a shromážděních  
67/1951
Zákon o bezpečnosti při práci  
66/1951
Zákon o odborné správě lesů  
65/1951
Zákon o převodech nemovitostí a o pronájmech zemědělské a lesní půdy  
64/1951
Zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o znárodnění obchodních podniků  
63/1951
Zákon o odpovědnosti za škody způsobené dopravními prostředky  
33 28. 7. 1951 58 - 62 PDF 2 MB
62/1951
Nařízení o závazcích váznoucích na některém znárodněném majetku  
61/1951
Zákon, jímž se zrušují oprávnění civilních techniků a inženýrské komory  
60/1951
Nařízení, kterým se rozšiřuje platnost zákona o národních podnicích průmyslových na národní podniky v oboru ministerstva stavebního průmyslu  
59/1951
Vyhláška o úplném znění zákona o znárodnění ve stavebnictví  
58/1951
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o znárodnění ve stavebnictví  
32 21. 7. 1951 53 - 57 PDF 251 KB
57/1951
Nařízení, kterým se upravuje působnost ve správě vysokých škol  
56/1951
Nařízení o plaveckých knížkách  
55/1951
Nařízení o rozšíření plochy orné půdy a zajištění půdy pro zemědělskou výrobu  
54/1951
Nařízení o územních změnách v Karlovarském kraji  
53/1951
Nařízení, kterým se vydává statut Československé pojišťovny, národního podniku  
31 16. 7. 1951 52 PDF 204 KB
52/1951
Nařízení o dalších přesunech působnosti ve finanční správě  
30 9. 7. 1951 51 PDF 63 KB
51/1951
Vyhláška o předběžném provádění protokolu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu ze dne 30. října 1947 (č. 59/1948 Sb.), sjednaného v Torquay dne 21. dubna 1951  
29 30. 6. 1951 49 - 50 PDF 198 KB
50/1951
Nařízení o schvalování a uveřejňování tarifů drah  
49/1951
Nařízení, kterým se upravují některé nároky pracujících důchodců národního pojištění  
28 28. 6. 1951 47 - 48 PDF 173 KB
48/1951
Nařízení, jímž se zrušuje Československý ústav práce  
47/1951
Nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží  
27 11. 6. 1951 43 - 46 PDF 267 KB
46/1951
Nařízení o zrušení knihovních rad  
45/1951
Nařízení o technické normalisaci  
44/1951
Nařízení, kterým se zrušují Ústředna a úřadovny pro domáckou práci a ústřední a obvodní komise domácké práce  
43/1951
Nařízení o některých opatřeních v náboru a ve výchově pracujícího dorostu