Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1951Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
26 1. 6. 1951 42 PDF 473 KB
42/1951
Nařízení, kterým se provádí rozpočtový zákon na rok 1951  
25 25. 5. 1951 40 - 41 PDF 52 KB
41/1951
Vyhláška o opravě tiskových chyb v úředním slovenském znění přílohy k vládnímu nařízení č. 30/1951 Sb., kterým se zakládají řády a vyznamenání a upravuje udělování čestného titulu „Hrdina práce“  
40/1951
Nařízení, kterým se omezuje vyhlašování zápisů provedených v podnikovém rejstříku  
24 15. 5. 1951 39 PDF 54 KB
39/1951
Nařízení o ražbě a vydání stříbrných stokorun na paměť 30. výročí založení Komunistické strany Československa  
23 10. 5. 1951 38 PDF 77 KB
38/1951
Nařízení o poctách spojených s čestnými tituly v tělesné výchově a ve sportu  
22 8. 5. 1951 36 - 37 PDF 1 MB
37/1951
Nařízení o vybudování a provozu drah  
36/1951
Nařízení, jímž se provádí zákon o úpravě podnikání v silniční dopravě  
21 30. 4. 1951 34 - 35 PDF 1 MB
35/1951
Nařízení, kterým se vyhlašuje Statut komunálních podniků  
34/1951
Nařízení o sběrných surovinách  
20 24. 4. 1951 31 - 33 PDF 399 KB
33/1951
Nařízení, kterým se nově upravují úkoly pětiletého hospodářského plánu  
32/1951
Nařízení o zřízení Správy služeb diplomatickému sboru  
31/1951
Nariadenie o styku štátnych úradov a iných orgánov s úradmi a orgánmi cudzích štátov  
19 21. 4. 1951 30 PDF 507 KB
30/1951
Nařízení, kterým se zakládají řády a vyznamenání a upravuje udělování čestného titulu „Hrdina práce“  
18 14. 4. 1951 29 PDF 1 MB
29/1951
Zákon, kterým se stanoví státní rozpočet republiky Československé na rok 1951 (rozpočtový zákon na rok 1951)  
17 13. 4. 1951 28 PDF 88 KB
28/1951
Nařízení o výkupu motorových vozidel trvale nezpůsobilých k provozu