Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1951Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
16 12. 4. 1951 27 PDF 104 KB
27/1951
Nařízení o řízení státní mzdové politiky a zřízení státní mzdové komise  
15 10. 4. 1951 24 - 26 PDF 284 KB
26/1951
Nařízení, kterým se zrušují Ředitelství pro cestovní ruch a oblastní a místní sbory pro cestovní ruch  
25/1951
Nařízení o dentistech  
24/1951
Nařízení o lékařích  
14 28. 3. 1951 22 - 23 PDF 77 KB
23/1951
Nařízení, kterým se stanoví sídlo okresního soudu v Novém Městě nad Metují  
22/1951
Nařízení o správě majetkové podstaty pozemkových reforem  
13 22. 3. 1951 21 PDF 373 KB
21/1951
Nařízení, kterým se vydává organisační statut Svazu československých novinářů  
12 17. 3. 1951 18 - 20 PDF 97 KB
20/1951
Vyhláška, kterou se určují další místní národní výbory jako stavební úřad prvé stolice  
19/1951
Nařízení o úpravě pracovní doby k zabezpečení plynulé dopravy pracujících a zásobování elektřinou, plynem a topnou parou  
18/1951
Zákon o povolávání náhradníků poslanců  
11 13. 3. 1951 17 PDF 118 KB
17/1951
Nařízení o dozoru a jiných opatřeních k zajištění ochrany rostlinné výroby  
10 6. 3. 1951 15 - 16 PDF 162 KB
16/1951
Nařízení, jímž se přenáší na národní výbory provádění některých úkolů Ústředí pracujícího dorostu  
15/1951
Nařízení, jímž se mění prováděcí nařízení k celnímu zákonu  
9 5. 3. 1951 14 PDF 139 KB
14/1951
Nařízení o odměnách funkcionářů národních výborů  
8 3. 3. 1951 13 PDF 1010 KB
13/1951
Vyhláška o změnách úředních názvů míst v roce 1950  
7 19. 2. 1951 12 PDF 112 KB
12/1951
Nařízení o náhradě škody příslušníkům hasičstva a jiným osobám v oboru ochrany před požáry a jinými živelními pohromami