Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1951Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
6 17. 2. 1951 11 PDF 928 KB
11/1951
Nařízení, jímž se provádí zákon o provozu na veřejných silnicích  
5 15. 2. 1951 6 - 10 PDF 357 KB
10/1951
Vyhláška o Dodatkové dohodě k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Hospodářskou Unií belgicko-lucemburskou ze dne 28. prosince 1925, podepsané v Bruselu dne 3. července 1948  
9/1951
Nařízení, kterým se zrušuje vládní nařízení o zajištění plnění dodávek některých plánovaných investic  
8/1951
Nařízení o ochraně proti rozšiřování nebo zavlečení škůdců rostlin při dovozu, průvozu a vývozu  
7/1951
Nařízení o organisaci a působnosti výběrových komisí  
6/1951
Nařízení, kterým se stanoví počátek účinnosti zákona o zdokonalení živočišné výroby  
4 5. 2. 1951 5 PDF 396 KB
5/1951
Nařízení, kterým se provádí zákon o ubytování branné moci a Sboru národní bezpečnosti  
3 30. 1. 1951 4 PDF 61 KB
4/1951
Nariadenie ktorým sa mení počet a pôsobnosť povereníctev  
2 29. 1. 1951 2 - 3 PDF 344 KB
3/1951
Nařízení, kterým se vydává sazebník soudních poplatků a některé předpisy o nich  
2/1951
Nařízení o přesunech působnosti v oboru zemědělského úvěru  
1 12. 1. 1951 PDF 441 KB
1/1951
Nařízení, kterým se stanoví zásady pro jednotné oceňování v podnikovém početnictví  
 Předchozí | 1 2 3 4 5 6 | Další