Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1953Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
53 12. 12. 1953 90 - 91 PDF 122 KB
91/1953
Nařízení o Dodatkové úmluvě k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích ze dne 23. listopadu 1933 (M. Ú. Z.) a o některých přílohách k této úmluvě  
90/1953
Nařízení, kterým se provádí ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 33/1953 Sb., o právní praxi a odborné zkoušce v oboru justice a prokuratury  
52 14. 11. 1953 89 PDF 68 KB
89/1953
Nařízení o zvláštním příspěvku k důchodům z důchodového zabezpečení v roce 1953  
51 4. 11. 1953 87 - 88 PDF 208 KB
88/1953
Nařízení, kterým se upravuje výše státního dětského příspěvku  
87/1953
Nařízení o hygienické a protiepidemické ochraně vody  
50 30. 10. 1953 86 PDF 155 KB
86/1953
Nařízení o finanční pomoci jednotným zemědělským družstvům a soukromě hospodařícím rolníkům  
49 21. 10. 1953 84 - 85 PDF 77 KB
85/1953
Nařízení, jímž se stanoví, které další podniky se zapisují do podnikového rejstříku  
84/1953
Nařízení o úpravě pojistného národního pojištění  
48 7. 10. 1953 83 PDF 790 KB
83/1953
Nařízení, jímž se mění a doplňují sazebníky správních poplatků a podrobnější předpisy o těchto poplatcích  
47 1. 10. 1953 81 - 82 PDF 72 KB
82/1953
Nařízení, kterým se zvýhodňuje placení nájemného  
81/1953
Ústavní zákon o řízení národních výborů vládou  
46 26. 9. 1953 79 - 80 PDF 105 KB
80/1953
Nařízení o změně působnosti ve věcech zdravotnických škol  
79/1953
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o národních umělcích  
45 14. 9. 1953 77 - 78 PDF 124 KB
78/1953
Nariadenie o novej organizácii povereníctev  
77/1953
Nařízení o nové organisaci ministerstev a ústředních orgánů státní správy  
44 14. 9. 1953 75 - 76 PDF 340 KB
76/1953
Nařízení o novém znění Přílohy I k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích ze dne 23. listopadu 1933 (M. Ú. Z.)  
75/1953
Nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení zákona o námořní plavbě