Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1953Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
13 18. 4. 1953 22 PDF 70 KB
22/1953
Nařízení o úpravě důchodů z důchodového zabezpečení a zaopatření osob nepřátelských lidově demokratickému zřízení  
12 15. 4. 1953 21 PDF 183 KB
21/1953
Nařízení o občanské kontrole obchodu  
11 30. 3. 1953 18 - 20 PDF 834 KB
20/1953
Nařízení o drobné úpravě hranic městských obvodů Praha 14 a Praha 15  
19/1953
Vyhláška o úplném znění vládního nařízení, jímž se provádí zákon o sociálním zabezpečení osob povolaných k službě v branné moci a jejich rodinných příslušníků  
18/1953
Nařízení, kterým se mění a doplňují ustanovení o sociálním zabezpečení osob povolaných k službě v branné moci a jejich rodinných příslušníků  
10 28. 3. 1953 16 - 17 PDF 181 KB
17/1953
Nařízení o volbě závodní rady a o hrazení nákladů její činnosti  
16/1953
Zákon, kterým se mění rozpočtový zákon na rok 1952  
9 20. 3. 1953 14 - 15 PDF 252 KB
15/1953
Nařízení o ověřování listin a podpisů na listinách národními výbory  
14/1953
Nařízení, kterým se zakládá řád „Řád budování socialistické vlasti“  
8 28. 2. 1953 11 - 13 PDF 255 KB
13/1953
Nařízení, jímž se stanoví, které další podniky se zapisují do podnikového rejstříku  
12/1953
Nařízení o rozsahu a podmínkách přípustnosti exekuce na pohledávky z dodávek zemědělských výrobků státu  
11/1953
Nařízení o zdravotních obvodech  
7 26. 2. 1953 10 PDF 123 KB
10/1953
Nařízení o některých opatřeních v oboru pensijního nadlepšení  
6 18. 2. 1953 9 PDF 108 KB
9/1953
Nařízení o hlavních energeticích  
5 14. 2. 1953 8 PDF 123 KB
8/1953
Nařízení o státní jakostní inspekci  
4 31. 1. 1953 5 - 7 PDF 152 KB
7/1953
Nariadenie ktorým sa zrušujú a zriaďujú niektoré povereníctva a upravuje ich pôsobnosť  
6/1953
Nařízení, kterým se zrušují a zřizují některé orgány státní správy a upravuje jejich působnost  
5/1953
Nařízení o nové organisaci vládních prací