Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1956Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
39 30. 12. 1956 72 - 74 PDF 80 KB
74/1956
Vyhláška o Dopravní dohodě mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou ze dne 18. ledna 1956  
73/1956
Nařízení, kterým se přenáší působnost úřadoven ochrany mládeže na výkonné orgány národních výborů  
72/1956
Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění  
38 29. 12. 1956 71 PDF 281 KB
71/1956
Nařízení, kterým se mění a doplňuje nařízení ministra financí o správních poplatcích  
37 28. 12. 1956 70 PDF 1 MB
70/1956
Nařízení, kterým se provádí zákon č. 11/1955 Sb., o vodním hospodářství  
36 28. 12. 1956 68 - 69 PDF 223 KB
69/1956
Zákon, kterým se mění a doplňují ustanovení některých zákonů o daních placených obyvatelstvem  
68/1956
Zákon o oganisaci tělesné výchovy  
35 27. 12. 1956 67 PDF 933 KB
67/1956
Zákon o hospodaření s byty  
34 23. 12. 1956 65 - 66 PDF 580 KB
66/1956
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o organisaci soudů  
65/1956
Zákon o prokuratuře  
33 23. 12. 1956 63 - 64 PDF 5 MB
64/1956
Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)  
63/1956
Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon č. 86/1950 Sb.  
32 23. 12. 1956 60 - 62 PDF 652 KB
62/1956
Vyhláška o úplném znění vládního nařízení č. 17/1954 Sb., o platových poměrech zaměstnanců státního aparátu  
61/1956
Zákonné opatření o těžbě rašelin  
60/1956
Zákonné opatření, jímž se mění některé předpisy o platových poměrech státních zaměstnanců a o působnosti ministrů a ústředních úřadů při provádění státní mzdové politiky  
31 19. 12. 1956 58 - 59 PDF 258 KB
59/1956
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o důchodové dani družstev a jiných organisací  
58/1956
Zákon o náhradě škody za pracovní úrazy a o náhradě nákladů léčebné péče a dávek nemocenského pojištění a důchodového zabezpečení  
30 18. 12. 1956 55 - 57 PDF 2 MB
57/1956
Nařízení o nemocenském pojištění a důchodovém zabezpečení členů výrobních družstev  
56/1956
Nařízení o nemocenském a důchodovém pojištění členů jednotných zemědělských družstev a o důchodovém pojištění jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících  
55/1956
Zákon o sociálním zabezpečení  
 Předchozí | 1 2 3 4 | Další