Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1956Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
29 17. 12. 1956 54 PDF 989 KB
54/1956
Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců  
28 26. 11. 1956 53 PDF 227 KB
53/1956
Nařízení o zvýšení některých důchodů z důchodového zabezpečení  
27 23. 11. 1956 51 - 52 PDF 128 KB
52/1956
Vyhláška o přístupu Československé republiky k Úmluvě o výsadách a imunitách Organisace spojených národů schválené Valným shromážděním Organisace spojených národů dne 13. února 1946  
51/1956
Nařízení o plavební bezpečnosti na vnitrozemních vodách  
26 24. 10. 1956 48 - 50 PDF 84 KB
50/1956
Vyhláška o Mezinárodní úmluvě nahrazující Úmluvu o mezinárodním ústavu chladírenském, sjednanou dne 21. června 1920 a pozměněnou dne 31. května 1937, sjednané dne 1. prosince 1954 v Paříži  
49/1956
Nařízení o další změně nařízení o finanční pomoci jednotným zemědělským družstvům a soukromě hospodařícím rolníkům  
48/1956
Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění  
25 6. 10. 1956 46 - 47 PDF 1 MB
47/1956
Zákon o civilním letectví (letecký zákon)  
46/1956
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o vysokých školách  
24 29. 9. 1956 45 PDF 177 KB
45/1956
Zákon o zkrácení pracovní doby  
23 29. 9. 1956 43 - 44 PDF 455 KB
44/1956
Zákonné opatření o dokumentaci investiční výstavby  
43/1956
Zákonné opatření, kterým se mění ustanovení o mzdě zaměstnanců povolaných k službě v branné moci  
22 22. 9. 1956 42 PDF 192 KB
42/1956
Nařízení o hygienické ochraně práce  
21 24. 8. 1956 40 - 41 PDF 226 KB
41/1956
Nařízení, kterým se mění vládní nařízení č. 114/1953 Sb., o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků, ve znění vládních nařízení č. 42/1954 Sb. a č. 55/1955 Sb.  
40/1956
Zákon o státní ochraně přírody  
20 15. 8. 1956 37 - 39 PDF 101 KB
39/1956
Vyhláška o Státní smlouvě o obnovení nezávislého a demokratického Rakouska  
38/1956
Nařízení o změnách v organisaci vysokých škol  
37/1956
Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění