Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1957Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
36 31. 12. 1957 79 - 82 PDF 1 MB
82/1957
Zákon o estrádách, artistických produkcích a lidové zábavě  
81/1957
Zákon o koncertní a jiné hudební činnosti  
80/1957
Nařízení, kterým se provádí zákon č. 79/1957 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrisační zákon)  
79/1957
Zákon o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrisační zákon)  
35 31. 12. 1957 75 - 78 PDF 272 KB
78/1957
Nařízení, kterým se stanoví sídlo a obvod lidového soudu v Ostrově a mění obvod lidového soudu v Karlových Varech  
77/1957
Nařízení o změně sídla okresního národního výboru v Karlových Varech  
76/1957
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o hlášení obyvatelstva a o povolování pobytu cizincům  
75/1957
Zákon o občanských průkazech  
34 30. 12. 1957 69 - 74 PDF 190 KB
74/1957
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci a o vzájemné pomoci v oboru celnictví  
73/1957
Vyhláška o Prvém dodatkovém protokolu k Úmluvě mezi Československou republikou a Polskou republikou o sociálním pojištění ze dne 5. dubna 1948  
72/1957
Vyhláška o Prvém dodatkovém protokolu k Úmluvě mezi Československou republikou a Polskou republikou o spolupráci na poli sociální politiky a správy ze dne 5. dubna 1948  
71/1957
Zákon, kterým se mění a doplňují ustanovení zákonů o dani ze mzdy, zemědělské dani, dani z příjmů obyvatelstva a živnostenské dani  
70/1957
Zákon o Institutu společenských věd při Ústředním výboru Komunistické strany Československa  
69/1957
Zákon o placené dovolené na zotavenou v roce 1958 a 1959  
33 30. 12. 1957 68 PDF 86 KB
68/1957
Zákon o umělém přerušení těhotenství  
32 9. 12. 1957 65 - 67 PDF 99 KB
67/1957
Vyhláška o změně v okruhu smluvních stran vázaných Protokolem o doložkách o rozsudím  
66/1957
Vyhláška o změně ve stavu vázanosti Úmluvou o vykonatelnosti cizích rozhodčích výroků  
65/1957
Nařízení o trestní pravomoci místních národních výborů  
31 2. 12. 1957 62 - 64 PDF 161 KB
64/1957
Nařízení o místní bezpečnosti  
63/1957
Nařízení, kterým se zrušuje státní inspekce sklizní zemědělských plodin  
62/1957
Nařízení o nové organisaci rozhlasu a televise  
30 28. 11. 1957 58 - 61 PDF 121 KB
61/1957
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Bulharské lidové republiky o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví  
60/1957
Vyhláška o Úmluvě mezi Československou republikou a Bulharskou lidovou republikou o spolupráci na poli sociální politiky  
59/1957
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci na poli sociální politiky se Závěrečným protokolem  
58/1957
Vyhláška o Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti lidského života na moři, sjednané dne 10. června 1948 v Londýně  
29 16. 11. 1957 55 - 57 PDF 445 KB
57/1957
Zákon o úpravě některých nároků a závazků mezi československými a jugoslávskými občany  
56/1957
Zákon o umělecké řemeslné práci a o lidové umělecké výrobě  
55/1957
Zákon o divadelní činnosti (divadelní zákon)  
28 12. 11. 1957 53 - 54 PDF 210 KB
54/1957
Vyhláška o opravě tiskové chyby v úředním slovenském znění zákona č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách  
53/1957
Zákon, kterým se mění zákon o Československé akademii věd  
27 31. 10. 1957 52 PDF 213 KB
52/1957
Nařízení o další změně nařízení o správních poplatcích  
 Předchozí | 1 2 3 4 | Další