Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1957Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
26 1. 9. 1957 51 PDF 78 KB
51/1957
Nařízení o rejstříku trestů  
25 29. 8. 1957 49 - 50 PDF 997 KB
50/1957
Nařízení, kterým se zrušuje ministerstvo pracovních sil a pověřenectvo pracovních sil  
49/1957
Nařízení o výkupu zemědělských výrobků  
24 16. 8. 1957 47 - 48 PDF 52 KB
48/1957
Vyhláška o vydání mincí 1 Kčs  
47/1957
Nařízení o doplnění soustavy zákonných peněz mincemi 1 Kčs  
23 15. 8. 1957 43 - 46 PDF 1 MB
46/1957
Nařízení o technické normalisaci  
45/1957
Nařízení o zlepšovacích návrzích  
44/1957
Nařízení o objevech  
43/1957
Nařízení o vynálezech  
22 3. 8. 1957 41 - 42 PDF 924 KB
42/1957
Nařízení o označování absolventů institutu tělesné výchovy a sportu  
41/1957
Zákon o využití nerostného bohatství (horní zákon)  
21 30. 7. 1957 39 - 40 PDF 168 KB
40/1957
Nařízení o zevním označení Pomocníků Pohraniční stráže  
39/1957
Zákon o chmelařských výrobních oblastech, chmelařských polohách, povinném známkování chmele a o evidenci chmelnic  
20 29. 7. 1957 36 - 38 PDF 518 KB
38/1957
Vyhláška o Smlouvě mezi Československou republikou a Německou demokratickou republikou o právních stycích v občanských, rodinných a trestních věcech se Závěrečným protokolem  
37/1957
Zákon o kárné odpovědnosti soudců lidových a krajských soudů  
36/1957
Zákon o volbách soudců a soudců z lidu lidových a krajských soudů a o úpravě některých jejich poměrů  
19 24. 7. 1957 34 - 35 PDF 640 KB
35/1957
Zákon o technické normalisaci  
34/1957
Zákon o vynálezech, objevech a zlepšovacích návrzích  
18 23. 7. 1957 32 - 33 PDF 947 KB
33/1957
Zákon o sociálním zaopatření příslušníků ozbrojených sil  
32/1957
Zákon o nemocenské péči v ozbrojených silách  
17 3. 7. 1957 31 PDF 37 KB
31/1957
Vyhláška o Dohodě mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslavií o vypořádání otevřených majetkových otázek