Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1957Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
16 1. 7. 1957 30 PDF 876 KB
30/1957
Nařízení, kterým se provádí zákon o notářských poplatcích  
15 13. 6. 1957 28 - 29 PDF 243 KB
29/1957
Vyhláška o Protokolu o některých změnách Úmluvy o mezinárodním civilním letectví a o Protokolu o změně Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, sepsaných v Montrealu dne 14. června 1954  
28/1957
Nařízení o organisaci a působnosti vysokých škol a jejich složek  
14 21. 5. 1957 27 PDF 45 KB
27/1957
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných desetikorun k oslavám 250. výročí založení inženýrských škol v Praze  
13 11. 5. 1957 25 - 26 PDF 648 KB
26/1957
Zákon o notářských poplatcích  
25/1957
Rozpočtový zákon na rok 1957  
12 10. 5. 1957 23 - 24 PDF 211 KB
24/1957
Zákon o kárném (disciplinárním) stíhání rozkrádání a poškozování majetku v socialistickém vlastnictví  
23/1957
Zákon o podnikových fondech pracujících  
11 29. 4. 1957 21 - 22 PDF 59 KB
22/1957
Vyhláška, kterou se určují orgány rad dalších místních národních výborů jako stavební úřad prvé stolice  
21/1957
Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění  
10 23. 3. 1957 17 - 20 PDF 746 KB
20/1957
Vyhláška o úplném znění zákona č. 4/1952 Sb., o hygienické a protiepidemické péči  
19/1957
Vyhláška o úplném znění zákona č. 103/1951 Sb., o jednotné preventivní a léčebné péči  
18/1957
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 4/1952 Sb., o hygienické a protiepidemické péči  
17/1957
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 103/1951 Sb., o jednotné preventivní a léčebné péči  
9 16. 3. 1957 13 - 16 PDF 219 KB
16/1957
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných desetikorun k oslavám J. A. Komenského v roce 1957  
15/1957
Nařízení o odměnách k státním cenám Klementa Gottwalda  
14/1957
Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon správní č. 88/1950 Sb.  
13/1957
Zákon o čestném odznaku „Mateřství“  
8 16. 3. 1957 10 - 12 PDF 1 MB
12/1957
Vyhláška o úplném znění zákona o volbách do národních výborů  
11/1957
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o volbách do národních výborů  
10/1957
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech  
7 15. 3. 1957 8 - 9 PDF 88 KB
9/1957
Nařízení o změnách územních obvodů některých národních výborů  
8/1957
Nařízení o vojenských zdravotnících