Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1958Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
30 15. 11. 1958 75 PDF 83 KB
75/1958
Nařízení o změně nařízení, kterým se provádí celní zákon  
29 11. 11. 1958 72 - 74 PDF 295 KB
74/1958
Zákon o trvalém usídlení kočujících osob  
73/1958
Vyhláška o úplném znění zákona č. 194/1949 Sb., o nabývání a pozbývání československého státního občanství  
72/1958
Zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o nabývání a pozbývání československého státního občanství  
28 10. 11. 1958 70 - 71 PDF 393 KB
71/1958
Zákon o závazcích k náhradě škody způsobené zaměstnancem porušením povinností z pracovního poměru  
70/1958
Zákon o úkolech podniků a národních výborů na úseku péče o pracovní síly  
27 8. 11. 1958 69 PDF 2 MB
69/1958
Zákon o hospodářských vztazích mezi socialistickými organizacemi  
26 7. 11. 1958 67 - 68 PDF 2 MB
68/1958
Vyhláška o úplném znění zákona č. 51/1955 Sb., o národních podnicích a některých jiných hospodářských organizacích  
67/1958
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o národních podnicích a některých jiných hospodářských organizacích  
25 6. 11. 1958 62 - 66 PDF 325 KB
66/1958
Nařízení, kterým se mění nařízení o rejstříku trestů  
65/1958
Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění  
64/1958
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 107/1953 Sb., o devizovém hospodářství  
63/1958
Zákon o druhém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Republiky československé  
62/1958
Ústavní zákon o konečném vytyčení státních hranic s Polskou lidovou republikou  
24 18. 10. 1958 60 - 61 PDF 59 KB
61/1958
Nařízení, kterým se rozšiřuje působnost Státní dřevařské inspekce  
60/1958
Nařízení o sloučení ministerstva automobilového průmyslu a zemědělských strojů a ministerstva přesného strojírenství v ministerstvo všeobecného strojírenství  
23 9. 10. 1958 58 - 59 PDF 85 KB
59/1958
Vyhláška o Stanovách Mezinárodní agentury pro atomovou energii  
58/1958
Nařízení o změnách v organizaci vysokých škol  
22 8. 10. 1958 57 PDF 122 KB
57/1958
Vyhláška o úplném znění vládního nařízení č. 32/1954 Sb., o úpravě některých poměrů členů národních výborů  
21 1. 10. 1958 52 - 56 PDF 172 KB
56/1958
Vyhláška o Dohodě mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou o vzájemné železniční dopravě  
55/1958
Vyhláška o Dohodě mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví  
54/1958
Vyhláška o Úmluvě mezi vládou Československé republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci ve zdravotnictví  
53/1958
Nařízení o zřízení Státní letecké správy  
52/1958
Nařízení, kterým se mění a doplňují stanovy Řádu rudé zástavy, Řádu rudé hvězdy, medaile Za zásluhy o obranu vlasti a medaile Za službu vlasti