Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1958Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
10 20. 5. 1958 27 - 29 PDF 70 KB
29/1958
Vyhláška o Smlouvě mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních  
28/1958
Vyhláška o Smlouvě o přátelství a vzájemné spolupráci mezi Československou republikou a Mongolskou lidovou republikou  
27/1958
Vyhláška o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou republikou a Čínskou lidovou republikou  
9 15. 5. 1958 23 - 26 PDF 95 KB
26/1958
Vyhláška o Protokolu o obnovení normálních styků mezi Československou republikou a Japonskem  
25/1958
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o vzájemné výměně studentů a aspirantů ke studiu na vysokých školách a vědecko-výzkumných ústavech  
24/1958
Vyhláška o Konsulární smlouvě mezi Československou republikou a Německou demokratickou republikou  
23/1958
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Maďarské lidové republiky o hraničních zmocněncích se Závěrečným protokolem  
8 3. 5. 1958 22 PDF 498 KB
22/1958
Zákon o kulturních památkách  
7 2. 5. 1958 19 - 21 PDF 2 MB
21/1958
Nařízení, jímž se provádí branný zákon  
20/1958
Vyhláška o úplném znění branného zákona  
19/1958
Zákon, kterým se mění a doplňuje branný zákon č. 92/1949 Sb.  
6 30. 4. 1958 18 PDF 418 KB
18/1958
Zákon o požární ochraně  
5 29. 4. 1958 15 - 17 PDF 228 KB
17/1958
Vyhláška o úplném znění zákona č. 60/1952 Sb., o Československém červeném kříži a o užívání znaku, odznaku a názvu Červeného kříže  
16/1958
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 60/1952 Sb., o Československém červeném kříži a o užívání znaku, odznaku a názvu Červeného kříže  
15/1958
Zákon o změně předpisů o osvojení  
4 28. 4. 1958 13 - 14 PDF 279 KB
14/1958
Zákon o zrušení předpisů o hlavních (vedoucích) účetních a o organisaci účetní služby  
13/1958
Rozpočtový zákon na rok 1958  
3 31. 3. 1958 9 - 12 PDF 217 KB
12/1958
Nařízení o zrušení Ústřední správy pro bytovou a občanskou výstavbu a Oblastní správy pro bytovou a občanskou výstavbu na Slovensku a o zřízení Slovenského výboru pro výstavbu  
11/1958
Nařízení o organisaci státní geologické služby  
10/1958
Nařízení o zrušení ministerstva a pověřenectva místního hospodářství  
9/1958
Nařízení o nové organisaci státní správy na úseku energetiky a vodního hospodářství  
2 28. 3. 1958 6 - 8 PDF 107 KB
8/1958
Vyhláška o Smlouvě mezi Československou republikou a Maďarskou lidovou republikou o úpravě režimu na státních hranicích se Závěrečným protokolem  
7/1958
Nařízení, jímž se stanoví, která ustanovení zákona o vysokých školách se vztahují na vysoké školy vojenské  
6/1958
Nařízení o změnách působnosti v oboru občanské kontroly obchodu a provozoven  
1 20. 2. 1958 PDF 108 KB
5/1958
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Egyptské republiky o vědecké a technické spolupráci  
4/1958
Vyhláška o Dohodě o spolupráci v oblasti kultury, umění, vědy, školství a osvěty mezi vládou Československé republiky a vládou Federativní lidové republiky Jugoslávie  
3/1958
Vyhláška o Úmluvě mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění  
2/1958
Vyhláška o Úmluvě o spolupráci na poli sociální politiky mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií  
1/1958
Vyhláška o Dohodě mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o konečném vypořádání majetkových a finančních otázek, souvisících se sjednocením Zakarpatské Ukrajiny s Ukrajinskou sovětskou socialistickou republikou  
 Předchozí | 1 2 3 4 | Další