Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1959Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
18 21. 7. 1959 37 - 40 PDF 513 KB
40/1959
Vyhláška o Úmluvě o zřízení Mezinárodní organizace pro legální metronomii  
39/1959
Vyhláška o Úmluvě mezi vládou Československé republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví  
38/1959
Zákon o úpravě některých nároků a závazků mezi československými a polskými osobami  
37/1959
Zákon o postavení závodních výborů základních organizací Revolučního odborového hnutí  
17 30. 6. 1959 35 - 36 PDF 134 KB
36/1959
Nařízení, jímž se zřizuje Dukelská pamětní medaile  
35/1959
Nařízení o změně působnosti na úseku řízení výkupu zemědělských výrobků  
16 18. 6. 1959 34 PDF 544 KB
34/1959
Nařízení, kterým se upravuje udělování čestného titulu „Hrdina socialistické práce“  
15 17. 6. 1959 28 - 33 PDF 1 MB
33/1959
Vyhláška o Úmluvě o vymáhání výživného v cizině  
32/1959
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Rumunské lidové republiky o kulturní spolupráci  
31/1959
Vyhláška o Smlouvě mezi Československou republikou a Rumunskou lidovou republikou o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních  
30/1959
Nařízení, kterým se mění vládní nařízení č. 19/1951 Sb., o úpravě pracovní doby k zabezpečení plynulé dopravy pracujících a zásobování elektřinou, plynem a topnou parou  
29/1959
Nařízení o oprávněních k cizím nemovitostem při stavbách a provozu podzemních potrubí pro pohonné látky a ropu  
28/1959
Nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení o státní arbitráži  
14 26. 5. 1959 27 PDF 928 KB
27/1959
Zákon o družstevní bytové výstavbě  
13 16. 5. 1959 25 - 26 PDF 465 KB
26/1959
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví  
25/1959
Nařízení, kterým se mění vládní nařízení č. 33/1958 Sb., o organizaci výkonných orgánů národních výborů  
12 30. 4. 1959 24 PDF 928 KB
24/1959
Nařízení o úkolech orgánů státní správy a podniků v péči o absolventy vysokých škol a výběrových odborných škol  
11 22. 4. 1959 22 - 23 PDF 2 MB
23/1959
Vyhláška o Smlouvě mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou o konečném vytyčení státních hranic  
22/1959
Nařízení o soudních poplatcích  
10 10. 4. 1959 21 PDF 465 KB
21/1959
Nařízení o změně sídla a názvu Okresního národního výboru Praha-východ  
9 28. 3. 1959 16 - 20 PDF 2 MB
20/1959
Nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 56/1956 Sb., o nemocenském a důchodovém pojištění členů jednotných zemědělských družstev a o důchodovém pojištění jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících  
19/1959
Nařízení o úpravě nároků na starobní důchod po dobu zaměstnání  
18/1959
Zákon o některých změnách v sociálním zaopatření příslušníků ozbrojených sil  
17/1959
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o sociálním zabezpečení  
16/1959
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců