Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1959Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
8 25. 3. 1959 15 PDF 465 KB
15/1959
Nařízení o opatřeních týkajících se některých věcí užívaných organizacemi socialistického sektoru  
7 24. 3. 1959 13 - 14 PDF 6 MB
14/1959
Nařízení, kterým se provádí zákon o vodním hospodářství  
13/1959
Vyhláška o úplném znění zákona č. 11/1955 Sb., o vodním hospodářství  
6 14. 3. 1959 12 PDF 2 MB
12/1959
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o vodním hospodářství  
5 13. 3. 1959 10 - 11 PDF 697 KB
11/1959
Nařízení o změně působnosti v oboru dovozu a vývozu drahých kovů pro průmyslové, technické nebo spotřební účely  
10/1959
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o soudních poplatcích  
4 12. 3. 1959 8 - 9 PDF 2 MB
9/1959
Rozpočtový zákon na rok 1959  
8/1959
Zákon, kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o hospodaření s rozpočtovými prostředky  
3 28. 2. 1959 5 - 7 PDF 465 KB
7/1959
Vyhláška o Dohodě mezi Československou republikou a Německou demokratickou republikou o prodloužení prioritních lhůt v oboru vynálezů a ochranných známek  
6/1959
Nariadenie ktorým sa zriaďuje Ľudový súd Bratislava-okolie a vymedzuje jeho pôsobnosť  
5/1959
Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění  
2 20. 2. 1959 3 - 4 PDF 465 KB
4/1959
Vyhláška o Dohodě mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou o vypořádání nevyřízených majetkových otázek  
3/1959
Nařízení o zřízení Státního výboru pro rozvoj techniky  
1 2. 2. 1959 PDF 1 MB
2/1959
Nařízení o změně Přílohy I k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM) ze dne 25. října 1952  
1/1959
Nařízení o ochraně proti zavlečení a rozšiřování škůdců rostlin při dovozu, průvozu a vývozu  
 Předchozí | 1 2 3 4 | Další