Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1960Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
75 12. 12. 1960 172 - 173 PDF 229 KB
173/1960
Vyhláška rady Severomoravského krajského národního výboru v Ostravě, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně  
172/1960
Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o inseminaci hospodářských zvířat  
74 8. 12. 1960 171 PDF 465 KB
171/1960
Vyhláška vlády Československé socialistické republiky a Ústřední rady odborů o závodním stravování  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
73 30. 11. 1960 167 - 170 PDF 387 KB
170/1960
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Iráckou republikou  
169/1960
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o mezinárodní přímé sdružené přepravě zboží železnice-voda (MŽVS)  
168/1960
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vědecké a technické spoupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a Císařskou etiopskou vládou a o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Etiopským císařstvím  
167/1960
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Etiopským císařstvím  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
72 28. 11. 1960 166 PDF 561 KB
166/1960
Zákon o lesích a lesním hospodářství (lesní zákon)  
71 25. 11. 1960 165 PDF 643 KB
165/1960
Zákon o třetím pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky  
70 21. 11. 1960 163 - 164 PDF 97 KB
164/1960
Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění  
163/1960
Zákon o státním znaku a o státní vlajce  
69 17. 11. 1960 161 - 162 PDF 186 KB
162/1960
Vyhláška ministerstva financí, kterou se zrušuje vyhláška ministerstva financí č. 243/1953 Ú. l. (č. 285/1953 Ú. v.), o účasti Státní pojišťovny na zábranné péči proti škodám  
161/1960
Vyhláška ministerstva financí, kterou se zrušují některé místní poplatky a upravují předpisy o místním poplatku ze psů  
68 15. 11. 1960 160 PDF 5 MB
160/1960
Vyhláška ministerstva financí o správních poplatcích  
67 10. 11. 1960 158 - 159 PDF 197 KB
159/1960
Vyhláška ministerstva financí, kterou se zrušují některé prováděcí předpisy k zákonu č. 85/1952 Sb., o pojišťovnictví  
158/1960
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o vzájemné spolupráci na úseku báňské záchranné služby  
66 7. 11. 1960 157 PDF 555 KB
157/1960
Vyhláška ministra financí o uvolňování a kontrole mzdových fondů Státní bankou československou