Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1960Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
65 4. 11. 1960 155 - 156 PDF 203 KB
156/1960
Vyhláška Úřadu pro normalizaci, kterou se vyhlašuje nový druh technických norem (oborové normy)  
155/1960
Vyhláška ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů o zavedení bilanční gesce u normovaných šroubů a matic  
64 31. 10. 1960 154 PDF 329 KB
154/1960
Vládní vyhláška o podnikových fondech pracujících  
63 27. 10. 1960 152 - 153 PDF 759 KB
153/1960
Vyhláška ministerstva chemického průmyslu, kterou se doplňují základní podmínky dodávky výrobků chemických, gumárenských a osinkových a výrobků průmyslu celulózy a papíru  
152/1960
Vyhláška ministra financí o finančních zdrojích hospodářských organizací řízených národními výbory a o úhradě jejich ztrát  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
62 25. 10. 1960 151 PDF 261 KB
151/1960
Vládní vyhláška o organizaci a působnosti posudkových komisí sociálního zabezpečení  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
61 20. 10. 1960 150 PDF 453 KB
150/1960
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o Řádu Rozhodčího soudu Československé obchodní komory  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
60 13. 10. 1960 146 - 149 PDF 186 KB
149/1960
Vyhláška Státní plánovací komise, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 152/1959 Ú. l., o dokumentaci staveb  
148/1960
Vyhláška rady Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové, kterou se určují další místní národní výbory v kraji stavebními úřady prvého stupně  
147/1960
Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o přenesení finanční a účetní služby majetkové podstaty pozemkových reforem  
146/1960
Zákon Slovenské národní rady o náhradách poslanců Slovenské národní rady a o platech předsedy, místopředsedů a pověřenců Slovenské národní rady  
59 10. 10. 1960 143 - 145 PDF 698 KB
145/1960
Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 119/1959 Ú. l., o dodávkách samovazačových motouzů, o výdeji provázkových povřísel, o vrácení použitých samovazačových motouzů a o jejich cenách  
144/1960
Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o provozování pomocné a přidružené výroby v jednotných zemědělských družstvech a o jejich vzájemné spolupráci  
143/1960
Vyhláška ministra výstavby, kterou se u některých staveb přenáší pravomoc stavebních úřadů na orgány ministerstva národní obrany  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
58 6. 10. 1960 142 PDF 2 MB
142/1960
Vyhláška generálního ředitele Státní banky československé o poskytování provozních úvěrů a uplatňování sankcí  
57 4. 10. 1960 141 PDF 5 MB
141/1960
Vyhláška ministerstva vnitra, kterou se vydávají pravidla silničního provozu  
Přílohakvyhlá
   
56 28. 9. 1960 138 - 140 PDF 256 KB
140/1960
Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o pověření rozhodováním některých sporů patřících před Státní arbitráž Československé socialistické republiky  
139/1960
Vládní nařízení o udělování státních cen Klementa Gottwalda  
138/1960
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon o správních poplatcích