Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1960Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
55 20. 9. 1960 136 - 137 PDF 205 KB
137/1960
Vyhláška ministerstva financí o převzetí některých polských cenných papírů československým státem  
136/1960
Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o Státní vodohospodářské inspekci  
54 10. 9. 1960 133 - 135 PDF 225 KB
135/1960
Vyhláška ministerstva zdravotnictví, kterou se vydávají za účelem dodatkové dovolené zaměstnanců seznamy některých druhů prací a pracovišť  
134/1960
Vyhláška ministerstva financí o změně vyhlášky č. 206/1958 Ú. l. o úplatném nabývání věcí od soukromníků organizacemi socialistického sektoru  
133/1960
Vyhláška ministerstva financí o změně vyhlášky č. 205/1958 Ú. l., kterou se provádí vládní nařízení o správě národního majetku  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
53 6. 9. 1960 130 - 132 PDF 205 KB
132/1960
Vyhláška generálního ředitele Státní banky československé o změně směrnic Státní banky československé č. 140/1958 Ú. l., o financování a kontrole reprodukce základních fondů organizací státního socialistického sektoru a o poskytování investičních úvěrů těmto organizacím Státní bankou československou  
131/1960
Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se mění a doplňuje příloha vyhlášky č. 67/1959 Ú. l., o učebních oborech  
130/1960
Vyhláška ministerstva potravinářského průmyslu o výměně starých poukázek na chléb za nové poukázky  
52 30. 8. 1960 127 - 129 PDF 413 KB
129/1960
Vyhláška ministerstva zdravotnictví o změně vyhlášky, kterou se provádí zákon o umělém přerušení těhotenství  
128/1960
Vyhláška ministerstva financí, kterou se provádí zákon o důchodové dani družstev a jiných organizací  
127/1960
Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o uzavírání hospodářských smluv o provádění průzkumných, projektových, vědeckovýzkumných, uměleckých a jiných prací na vysokých a průmyslových školách pro socialistické organizace  
51 23. 8. 1960 124 - 126 PDF 201 KB
126/1960
Vyhláška ministerstva vnitra, kterou se vydávají podrobnější předpisy k úpravě některých poměrů poslanců národních výborů a občanů zvolených za členy komisí národních výborů  
125/1960
Vyhláška předsedy Ústředního báňského úřadu, kterou se stanoví obvody a působnost obvodních báňských úřadů  
124/1960
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění vládní nařízení č. 20/1954 Sb., o organizaci státní báňské správy  
50 19. 8. 1960 123 PDF 668 KB
123/1960
Vyhláška ministerstva financí o finančních zdrojích některých hospodářských organizací státního socialistického sektoru a o úhradě jejich ztrát  
49 18. 8. 1960 120 - 122 PDF 475 KB
122/1960
Vyhláška Ústřední rady odborů a ministerstva financí o poskytování prostředků a o uhrazování nákladů na činnost základních organizací Revolučního odborového hnutí v organizacích státního socialistického sektoru  
121/1960
Vládní nařízení o stanovení doby trvání základní služby absolventů vysokých škol, zařazených do vojenské přípravy na těchto školách  
120/1960
Vládní nařízení o změnách v organizaci vysokých škol  
48 12. 8. 1960 118 - 119 PDF 410 KB
119/1960
Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 245/1953 Ú. l., o výrobě, výkupu a výdeji osiva a sadby z množitelských ploch vyňatých z dodávkové povinnosti, ve znění vyhlášky č. 132/1955 Ú. l.  
118/1960
Vyhláška ministerstva financí a Státní plánovací komise o zajištění prostředků na údržbu, opravy, rekonstrukce a modernizaci nájemních obytných domů  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
47 9. 8. 1960 116 - 117 PDF 375 KB
117/1960
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o obchodu a plavbě mezi Československou republikou a Sjednocenou arabskou republikou  
116/1960
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o sociálním zabezpečení  
46 2. 8. 1960 115 PDF 462 KB
115/1960
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Statutu Rady vzájemné hospodářské pomoci a Úmluvě o právní způsobilosti, výsadách a imunitách Rady vzájemné hospodářské pomoci  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů