Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1960Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
45 29. 7. 1960 114 PDF 219 KB
114/1960
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o obchodu a plavbě mezi Československou republikou a Německou demokratickou republikou  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
Věcný rejstřík předpisů uveřejněných ve Sbírce zákonů Republiky československé v I. pololetí roku 1960  
44 14. 7. 1960 113 PDF 454 KB
113/1960
Zákon Slovenské národní rady o jednacím a pracovním řádu Slovenské národní rady  
43 13. 7. 1960 109 - 112 PDF 209 KB
112/1960
Vyhláška ministerstva školství a kultury o zřizování a činnosti souborů hudebníků z povolání a souborů lidových hudebníků  
111/1960
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o náhradách poslanců Národního shromáždění  
110/1960
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o zrušení dekretu presidenta republiky ze dne 22. srpna 1945 č. 57 Sb., o platech členů vlády  
109/1960
Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění  
42 12. 7. 1960 107 - 108 PDF 379 KB
108/1960
Zákon o určení úseků státní správy, ve kterých působí pověřenci Slovenské národní rady  
107/1960
Zákon o jednacím a pracovním řádu Národního shromáždění  
41 11. 7. 1960 101 - 106 PDF 600 KB
106/1960
Vyhláška ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů o hospodaření kovovým odpadem  
105/1960
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení podniku Rapid, podniku pro propagaci v zahraničním obchodě  
104/1960
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení podniku Brněnské veletrhy a výstavy, podniku pro pořádání veletrhů a výstav  
103/1960
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o působnosti Československé obchodní komory a její organizaci  
102/1960
Vládní nařízení o zrušení oblastních orgánů státní správy na Slovensku a plavební správy v Praze  
101/1960
Zákon o sloučení některých ministerstev, o převedení řízení vodního hospodářství do působnosti ministerstva zemědělství a o změně názvu ministerstva stavebnictví  
40 11. 7. 1960 100 PDF 1 MB
100/1960
Ústava Československé socialistické republiky  
39 9. 7. 1960 98 - 99 PDF 643 KB
99/1960
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou o pohraničním styku  
98/1960
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Německé demokratické republiky o jednotném celním závěrovém řádu pro labské lodě  
38 8. 7. 1960 96 - 97 PDF 834 KB
97/1960
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou republikou a Albánskou lidovou republikou o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních  
96/1960
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou republikou a Albánskou lidovou republikou  
37 7. 7. 1960 93 - 95 PDF 173 KB
95/1960
Vyhláška ministra zahraničního obchodu, kterou se upravuje předmět podnikání některých podniků zahraničního obchodu  
94/1960
Vyhláška ministra financí o poskytování záloh jednotným zemědělským družstvům na plánované tržby za dodávky zemědělských výrobků  
93/1960
Nařízení ministra školství a kultury o označování absolventů studijních oborů technická a jaderná fyzika a jaderné inženýrství  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
36 5. 7. 1960 92 PDF 228 KB
92/1960
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou republikou a Bulharskou lidovou republikou  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů