Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1960Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
35 30. 6. 1960 91 PDF 673 KB
91/1960
Vládní nařízení o správním řízení  
34 29. 6. 1960 87 - 90 PDF 199 KB
90/1960
Vyhláška pověřenectva financí o přenesení některých úkolů bývalého Fondu národní obnovy v Bratislavě na výkonné orgány některých okresních národních výborů  
89/1960
Vyhláška ministerstva všeobecného strojírenství o tvorbě cen a prodeji ojetých osobních automobilů  
88/1960
Vyhláška ministra hutního průmyslu a rudných dolů, kterou se mění vyhláška č. 123/1955 Ú. l., o státní službě pro drahé kovy  
87/1960
Vyhláška ministerstva školství a kultury a ministerstva vnitra o zavedení bezpečného filmu  
33 27. 6. 1960 85 - 86 PDF 262 KB
86/1960
Vyhláška ministerstva chemického průmyslu o řízení rozvoje oboru technických plynů  
85/1960
Vládní vyhláška o provedení sčítání lidu, domů a bytů k 1. březnu 1961  
32 24. 6. 1960 82 - 84 PDF 168 KB
84/1960
Nařízení ministra dopravy o změně Mezinárodní úmluvy o přepravě zboží po železnicích (CIM) ze dne 25. října 1952 a o změně Mezinárodní úmluvy o přepravě cestujících a cestovních zavazadel po železnicích (CIV) ze dne 25. října 1952  
83/1960
Nařízení ministra dopravy o změně a doplnění řádu plavební bezpečnosti pro československý úsek Dunaje  
82/1960
Vládní nařízení o opravě vládního nařízení č. 34/1959 Sb., kterým se upravuje udělování čestného titulu „Hrdina socialistické práce“  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
31 23. 6. 1960 79 - 81 PDF 198 KB
81/1960
Vyhláška rady Krajského národního výboru v Brně, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně  
80/1960
Vyhláška rady Krajského národního výboru v Jihlavě, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně  
79/1960
Vládní nařízení o pravomoci a odpovědnosti Národního výboru hlavního města Prahy a obvodních národních výborů v Praze  
30 21. 6. 1960 78 PDF 669 KB
78/1960
Vládní vyhláška o rozpočtovém řádu národních výborů  
29 18. 6. 1960 75 - 77 PDF 276 KB
77/1960
Vyhláška ministerstev zemědělství a potravinářského průmyslu o zpracování zrnin ve mzdě a míchání krmiv  
76/1960
Vládní nařízení o jednorázovém státním příspěvku na snížení dluhů ze stavební obnovy rodinných domků a zemědělských usedlostí a z jejich výstavby ve dvouletce  
75/1960
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o podnikových fondech pracujících ve strojních a traktorových stanicích  
28 16. 6. 1960 72 - 74 PDF 225 KB
74/1960
Vyhláška ministerstva energetiky a vodního hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministra lesů a dřevařského průmyslu č. 58/1954 Ú. l., o úplatách za dodávku vody z veřejných vodovodů a vodáren a za odvádění odpadních vod veřejnými kanalizacemi  
73/1960
Vyhláška ministerstva energetiky a vodního hospodářství o náhradách za odběr povrchové vody  
72/1960
Vyhláška ministerstev zdravotnictví a vnitra o omamných látkách  
27 13. 6. 1960 71 PDF 1 MB
71/1960
Vládní nařízení o rozšíření pravomoci a odpovědnosti národních výborů a o uspořádání a činnosti jejich orgánů  
26 10. 6. 1960 70 PDF 233 KB
70/1960
Vyhláška ministerstva vnitra o zajištění pohotovosti hasicích zařízení