Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1960Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
25 10. 6. 1960 67 - 69 PDF 431 KB
69/1960
Vyhláška rady Krajského národního výboru v Jihlavě, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji, stavebními úřady prvého stupně  
68/1960
Vládní nařízení o hospodaření kovovým odpadem a sběrnými surovinami  
67/1960
Zákon o výrobě, rozvodu a využití topných plynů (plynárenský zákon)  
24 7. 6. 1960 65 - 66 PDF 784 KB
66/1960
Vládní nařízení o úpravě některých poměrů poslanců národních výborů a občanů zvolených za členy komisí národních výborů  
65/1960
Zákon o národních výborech  
23 26. 5. 1960 62 - 64 PDF 207 KB
64/1960
Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, kterou se mění vyhláška o povinnostech zaměstnavatelů vést záznamy a podávat hlášení pro účely sociálního zabezpečení  
63/1960
Vyhláška předsedy Státního úřadu sociálního zabezpečení, kterou se upravuje rozhodování o některých dalších dávkách důchodového zabezpečení (pojištění) národními výbory Jihomoravského kraje  
62/1960
Vyhláška ministerstva chemického průmyslu o renovaci nevratných dřevěných obalů  
22 24. 5. 1960 60 - 61 PDF 405 KB
61/1960
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou republikou a Indickou republikou o kulturní spolupráci  
60/1960
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o leteckých dopravních službách mezi jejich zeměmi a přes jejich území  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
21 21. 5. 1960 55 - 59 PDF 242 KB
59/1960
Úřední sdělení z ministerstva školství a kultury o opravě tiskové chyby ve vyhlášce ministerstva školství a kultury č. 44/1960 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 97/1956 Ú. l., o úpravě autorských odměn za literární díla, ve znění pozdějších předpisů  
58/1960
Vyhláška rady Krajského národního výboru v Liberci, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně  
57/1960
Vyhláška rady Krajského národního výboru v Brně, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně  
56/1960
Vyhláška ministerstva školství a kultury o úhradě nákladů na udržování a obnovu kulturních památek  
55/1960
Vyhláška ministerstva energetiky a vodního hospodářství, kterou se upravují některé povinnosti výrobců a provozovatelů parních kotlů (parních generátorů) a jiných tlakových nádob a mění některé předpisy o bezpečnosti a hospodárnosti těchto technických zařízení  
20 10. 5. 1960 54 PDF 134 KB
54/1960
Rozhodnutí presidenta republiky a vlády Republiky československé o amnestii  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
19 30. 4. 1960 52 - 53 PDF 250 KB
53/1960
Vyhláška Státního výboru pro výstavbu o podmínkách pro používání provozně nevyzkoušených strojů a zařízení při projektování nových staveb  
52/1960
Vládní nařízení o zrušení Státního výboru pro výstavbu  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
18 27. 4. 1960 47 - 51 PDF 513 KB
51/1960
Vyhláška předsedy Ústředního báňského úřadu, kterou se přenáší sídlo obvodního báňského úřadu v Plzni do Stodu  
50/1960
Vyhláška Ústřední rady odborů a Státního úřadu sociálního zabezpečení o nemocenském pojištění a důchodovém zabezpečení spisovatelů, hudebních skladatelů, výtvarných umělců, architektů, vědeckých badatelů, výkonných umělců a artistů  
49/1960
Vyhláška ministerstva energetiky a vodního hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 144/1953 Ú. l., kterou se stanoví jednotné všeobecné ceny pro prodej elektřiny v drobném  
48/1960
Vyhláška ministra financí o stažení státovek po 1 Kčs vzoru 1953  
47/1960
Vyhláška ministra financí a Státní plánovací komise o změně vyhlášky ministra financí č. 94/1959 Ú. l., o financování, úvěrování a kontrole družstevní a podnikové bytové výstavby  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
17 22. 4. 1960 45 - 46 PDF 256 KB
46/1960
Vyhláška Státního výboru pro výstavbu o lhůtách pro odevzdání projektové dokumentace staveb  
45/1960
Vyhláška ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/1957 Ú. l., o řádu plavební bezpečnosti na vnitrozemních vodách  
16 19. 4. 1960 43 - 44 PDF 253 KB
44/1960
Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 97/1956 Ú. l., o úpravě autorských odměn za literární díla, ve znění pozdějších předpisů  
43/1960
Vládní vyhláška o provádění projektových, vědeckovýzkumných, uměleckých a jiných prací na vysokých a průmyslových školách pro socialistické organizace