Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1960Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
5 23. 2. 1960 10 - 12 PDF 269 KB
12/1960
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Světové poštovní úmluvě a ujednáních sjednaných v Ottawě dne 3. října 1957  
11/1960
Vyhláška Státní komise pro vědecké hodnosti, kterou se vydává organizační a jednací řád Státní komise pro vědecké hodnosti  
10/1960
Vyhláška Ústřední rady odborů o poskytování příspěvku vedením závodu na úhradu nákladů činnosti základní organizace Revolučního odborového hnutí  
4 9. 2. 1960 8 - 9 PDF 571 KB
9/1960
Vyhláška Ústředního svazu výrobních družstev o úkolech orgánů výrobního družstevnictví při výkonu dozoru nad bezpečností při práci  
8/1960
Vyhláška Ústřední rady odborů a Státního úřadu sociálního zabezpečení o nemocenském pojištění a o důchodovém zabezpečení studentů a žáků při výrobní práci v závodech  
3 2. 2. 1960 7 PDF 656 KB
7/1960
Vyhláška ministerstva zemědělství o ochraně zemědělského půdního fondu  
2 29. 1. 1960 2 - 6 PDF 474 KB
6/1960
Vyhláška rady Krajského národního výboru v Prešově, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně  
5/1960
Vyhláška rady Krajského národního výboru v Brně, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně  
4/1960
Vyhláška ministerstva financí o osvobození budov sloužících kulturním účelům od domovní daně  
3/1960
Vyhláška ministerstva školství a kultury o doplnění vyhlášky ministerstva informací a osvěty č. 39/1951 Ú. l. I, kterou se vydávají tiskové předpisy  
2/1960
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Všeobecné úmluvě o autorském právu  
1 12. 1. 1960 PDF 223 KB
1/1960
Vyhláška ministerstva energetiky a vodního hospodářství, kterou se upravují sazby za odběr jalové elektřiny  
 Předchozí | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Další