Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1961Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
72 30. 12. 1961 154 PDF 819 KB
154/1961
Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veterinární péči  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
71 29. 12. 1961 150 - 153 PDF 557 KB
153/1961
Vyhláška ministerstva paliv a energetiky o změně šířky ochranného pásma elektrického vedení vysokého napětí  
152/1961
Vyhláška ministerstva výstavby o změně vyhlášky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky stavebních prací  
151/1961
Vyhláška ministra spravedlnosti a generálního prokurátora o rejstříku trestů  
150/1961
Zákon o náhradách při úrazech a nemocech z povolání  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
70 27. 12. 1961 148 - 149 PDF 582 KB
149/1961
Vyhláška ministerstva školství a kultury o nákupu, zadávání a prodeji děl výtvarných umění a o některých jiných opatřeních v oboru výtvarných umění  
148/1961
Vládní nařízení o zaopatřovacím příspěvku při vojenském cvičení vykonávaném členy jednotných zemědělských družstev a umělci  
69 14. 12. 1961 147 PDF 279 KB
147/1961
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o hospodaření s byty  
68 12. 12. 1961 143 - 146 PDF 1 MB
146/1961
Vyhláška ministerstva financí, kterou se provádí zákon č. 145/1961 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva  
145/1961
Zákon o dani z příjmů obyvatelstva  
144/1961
Vyhláška ministerstva financí, kterou se provádí zákon č. 143/1961 Sb., o domovní dani  
143/1961
Zákon o domovní dani  
67 11. 12. 1961 142 PDF 196 KB
142/1961
Zákon o kárné odpovědnosti soudců z povolání  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
66 9. 12. 1961 141 PDF 4 MB
141/1961
Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)  
65 8. 12. 1961 140 PDF 3 MB
140/1961
Trestní zákon  
64 7. 12. 1961 135 - 139 PDF 1 MB
139/1961
Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o úpravě dodávek elektřiny ve velkém pro období od 1. prosince 1961 do 31. března 1962  
138/1961
Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění  
137/1961
Vyhláška ministerstva dopravy a spojů o změně Přílohy VII (Mezinárodní řád o přepravě soukromých vozů - RIP) k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM) ze dne 25. října 1952  
136/1961
Vyhláška ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (silniční zákon)  
135/1961
Zákon o pozemních komunikacích (silniční zákon)  
63 30. 11. 1961 133 - 134 PDF 207 KB
134/1961
Vyhláška ministra zemědělství, lesního a vodního hospodářství o neúčinnosti předpisů o hlavních (vedoucích) účetních a o organizaci účetní služby pro jednotná zemědělská družstva  
133/1961
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou o kulturní spolupráci  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
 Předchozí | 1 2 3 4 5 6 7 8 | Další