Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1961Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
52 11. 10. 1961 109 - 110 PDF 240 KB
110/1961
Zákon Slovenské národní rady, kterým se mění zákon Slovenské národní rady o jednacím a pracovním řádu Slovenské národní rady  
109/1961
Zákon Slovenské národní rady o muzeích a galeriích  
51 5. 10. 1961 107 - 108 PDF 494 KB
108/1961
Vládní nařízení o zřízení University 17. listopadu v Praze  
107/1961
Vládní vyhláška o pracovních úlevách a o hospodářském zabezpečení studujících při zaměstnání na školách poskytujících střední a vyšší vzdělání, na některých vysokých školách a na večerních universitách marxismu-leninismu  
50 3. 10. 1961 106 PDF 559 KB
106/1961
Vládní usnesení, kterým se stanoví zásady pro zabezpečení práce žáků a studentů ve výrobě  
49 30. 9. 1961 104 - 105 PDF 402 KB
105/1961
Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, kterou se mění a doplňuje seznam nemocí z povolání  
104/1961
Vyhláška ministerstva zdravotnictví, kterou se provádí zákon o umělém přerušení těhotenství  
48 29. 9. 1961 101 - 103 PDF 164 KB
103/1961
Vyhláška předsedy Ústředního báňského úřadu, kterou se přenáší sídlo Obvodního báňského úřadu v Pardubicích do Trutnova  
102/1961
Vládní nařízení o úpravě působnosti národních výborů podle předpisů o využití nerostného bohatství  
101/1961
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o náhradě mzdy při vojenském cvičení  
47 28. 9. 1961 98 - 100 PDF 470 KB
100/1961
Zákon o úpravě některých nároků a závazků mezi československými a rumunskými osobami  
99/1961
Zákon o státní kontrole, statistice a ostatních oborech národohospodářské evidence  
98/1961
Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
46 22. 9. 1961 96 - 97 PDF 227 KB
97/1961
Vyhláška Ústředního úřadu pro věci národních výborů o názvech obcí, označování ulic a číslování domů  
96/1961
Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se vydává statut institutů národohospodářského plánování na vysokých školách ekonomických v Praze a Bratislavě  
45 14. 9. 1961 95 PDF 530 KB
95/1961
Vyhláška ministerstva paliv a energetiky o podmínkách odborné způsobilosti pro provádění a řízení montáže a údržby elektrických zařízení, hromosvodů a antén  
44 8. 9. 1961 93 - 94 PDF 357 KB
94/1961
Vyhláška ministerstva školství a kultury o označování absolventů vysokých škol  
93/1961
Vládní nařízení o spotřebitelských radách  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
43 5. 9. 1961 90 - 92 PDF 243 KB
92/1961
Vyhláška rady Západočeského krajského národního výboru v Plzni, kterou se určují další místní národní výbory stavebními úřady  
91/1961
Vyhláška rady Západoslovenského krajského národního výboru v Bratislavě, kterou se určují další městské (místní) národní výbory stavebními úřady  
90/1961
Vyhláška Ústředního geologického úřadu a Ústředního báňského úřadu o odpisech bilančních zásob ložisek nerostných surovin  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů