Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1961Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
32 25. 7. 1961 72 - 73 PDF 1 MB
73/1961
Vyhláška ministerstva školství a kultury o učebních oborech  
72/1961
Vládní vyhláška o zřizování jeslí a mateřských škol ve společných budovách  
31 14. 7. 1961 69 - 71 PDF 287 KB
71/1961
Směrnice ministerstva financí, kterými se doplňují směrnice o odměnách a přirážkách za zhospodárnění, zkvalitnění a zrychlení investiční výstavby  
70/1961
Vyhláška ministra financí a hlavního arbitra Československé socialistické republiky, kterou se mění vyhláška o hmotných podnětech na zvýšení efektivnosti investiční výstavby  
69/1961
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Čínskou lidovou republikou  
30 10. 7. 1961 67 - 68 PDF 188 KB
68/1961
Vyhláška Státní komise pro vědecké hodnosti o nostrifikaci vědeckých hodností nabytých v zahraničí  
67/1961
Zákon o zrušení daně z výkonů  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
29 8. 7. 1961 66 PDF 314 KB
66/1961
Zákon o veterinární péči  
28 7. 7. 1961 65 PDF 597 KB
65/1961
Zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci  
27 6. 7. 1961 62 - 64 PDF 1 MB
64/1961
Vyhláška ministerstva spravedlnosti o náhradách příslušejících soudcům, kteří svou funkci vykonávají vedle svého zaměstnání  
63/1961
Vládní nařízení, kterým se vydává volební řád pro volby soudců okresních soudů  
62/1961
Zákon o organizaci soudů  
26 1. 7. 1961 60 - 61 PDF 489 KB
61/1961
Vyhláška ministra vnitra o blokovém řízení  
60/1961
Zákon o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku  
25 26. 6. 1961 56 - 59 PDF 227 KB
59/1961
Vyhláška ministra výstavby, kterou se u některých staveb přenáší pravomoc stavebních úřadů na ministerstvo vnitra  
58/1961
Vyhláška ministerstva chemického průmyslu o hospodárném a účelném budování uskladňovacího zařízení a veřejných čerpacích stanic pro pohonné látky  
57/1961
Vyhláška ministerstva vnitřního obchodu o nákupu prázdných konservárenských sklenic  
56/1961
Zákon o zřízení Ústředního úřadu státní kontroly a statistiky  
24 23. 6. 1961 52 - 55 PDF 149 KB
55/1961
Vyhláška rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určují další místní národní výbory stavebními úřady  
54/1961
Vyhláška rady Severomoravského krajského národního výboru v Ostravě, kterou se určují další místní národní výbory stavebními úřady  
53/1961
Vyhláška rady Severomoravského krajského národního výboru v Ostravě, kterou se určují další místní národní výbory stavebními úřady  
52/1961
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Kambodžským královstvím  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
23 9. 6. 1961 51 PDF 251 KB
51/1961
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o úpravě některých otevřených finančních a majetkových otázek mezi Československou socialistickou republikou a Rumunskou lidovou republikou  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů