Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1961Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
22 5. 6. 1961 49 - 50 PDF 1 MB
50/1961
Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o vypracování vlastních stanov JZD, jejich schvalování a registraci  
49/1961
Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se vyhlašují Vzorové stanovy jednotných zemědělských družstev  
21 29. 5. 1961 48 PDF 209 KB
48/1961
Vyhláška Ústřední rady odborů a Státního úřadu sociálního zabezpečení o poskytování některých dávek nemocenského pojištění a důchodového zabezpečení občanům, kteří se účastní přípravy k obraně Československé socialistické republiky  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
20 16. 5. 1961 47 PDF 185 KB
47/1961
Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o komplexním průzkumu půd v Československé socialistické republice  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
19 6. 5. 1961 44 - 46 PDF 209 KB
46/1961
Vyhláška rady Východočeského krajského národního výboru Hradec Králové, kterou se určují výkonné orgány dalších místních (městských) národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně  
45/1961
Vyhláška Státního úřadu statistického o jednotném třídění základních prostředků v národohospodářské evidenci  
44/1961
Vyhláška ministra financí o úpravě podmínek pro povolování výjimek ze způsobu provádění družstevní bytové výstavby podle § 4 odst. 2 vyhlášky ministra financí č. 94/1959 Ú. l., o financování, úvěrování a kontrole družstevní a podnikové bytové výstavby  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
18 2. 5. 1961 40 - 43 PDF 665 KB
43/1961
Vyhláška ministra národní obrany a ministra vnitra o náhradě za ubytování ozbrojených sil  
42/1961
Vládní nařízení o vyvlastnění k účelům obrany  
41/1961
Vládní nařízení o ubytování ozbrojených sil  
40/1961
Zákon o obraně Československé socialistické republiky  
17 29. 4. 1961 39 PDF 645 KB
39/1961
Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o změně paušálního sazebníku náhradní dávky a cla při dovozu zboží bez úplaty  
16 28. 4. 1961 38 PDF 552 KB
38/1961
Zákon o místních lidových soudech  
15 25. 4. 1961 33 - 37 PDF 455 KB
37/1961
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou o úpravě některých otázek státního občanství  
36/1961
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Rumunskou lidovou republikou  
35/1961
Vyhláška ministra vnitra o služební přísaze příslušníků bezpečnostních sborů ministerstva vnitra  
34/1961
Vyhláška ministra spravedlnosti, kterou se mění rozsah přípustnosti exekuce na pracovní odměnu osob, na nichž se vykonává trest odnětí svobody  
33/1961
Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění  
14 13. 4. 1961 31 - 32 PDF 187 KB
32/1961
Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o úpravě působnosti Československé obchodní komory a předmětu podnikání podniků Rapid a Polytechna  
31/1961
Zákon Slovenské národní rady, kterým se mění některá ustanovení zákona Slovenské národní rady o volbách do Slovenské národní rady  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
13 31. 3. 1961 28 - 30 PDF 197 KB
30/1961
Vyhláška rady Středočeského krajského národního výboru v Praze, kterou se určují výkonné orgány dalších místních (městských) národních výborů v kraji stavebními úřady  
29/1961
Vyhláška ministerstva národní obrany, kterou se vydávají základní podmínky dodávky prací a prototypů při vývoji vojenského materiálu  
28/1961
Vyhláška ministra dopravy a spojů, jíž se vyhlašuje doplňující ustanovení Mezinárodní úmluvy o přepravě zboží po železnicích (CIM), vydané k zhospodárnění železniční dopravy soustředěním mezinárodní přepravy zboží na hospodárné cesty