Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1961Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
12 22. 3. 1961 25 - 27 PDF 146 KB
27/1961
Vyhláška rady Západoslovenského krajského národního výboru v Bratislavě, kterou se určují výkonné orgány dalších městských národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně  
26/1961
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění některá ustanovení zákona o volbách do Národního shromáždění a zákona o volbách do národních výborů  
25/1961
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění zákon č. 41/1953 Sb.  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
11 16. 3. 1961 24 PDF 768 KB
24/1961
Vyhláška generálního ředitele Státní banky československé o poskytování provozních úvěrů obchodním organizacím  
10 9. 3. 1961 22 - 23 PDF 840 KB
23/1961
Vyhláška Ústředního geologického úřadu, kterou se vydávají základní podmínky dodávky průzkumných geologických prací  
22/1961
Vyhláška Ústředního geologického úřadu a ministerstva financí o projektování, rozpočtování, plánování, financování, fakturování a placení geologických prací  
9 1. 3. 1961 20 - 21 PDF 277 KB
21/1961
Vyhláška ministerstva zahraničních věcí o vydání československých pasů  
20/1961
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Iráckou republikou  
8 28. 2. 1961 19 PDF 402 KB
19/1961
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o spolupráci na úseku veterinárním a o Smlouvě o spolupráci na úseku karantény a ochrany rostlin před škůdci a chorobami  
7 23. 2. 1961 17 - 18 PDF 878 KB
18/1961
Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se vydávají základní podmínky dodávky strojních početních prací prováděných strojními početními stanicemi ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství  
17/1961
Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se vydávají prováděcí předpisy k lesnímu zákonu  
6 21. 2. 1961 14 - 16 PDF 222 KB
16/1961
Vyhláška rady Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem, kterou se určují výkonné orgány dalších městských národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně  
15/1961
Vyhláška rady Západoslovenského krajského národního výboru v Bratislavě, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně  
14/1961
Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o licenčních a jim podobných smlouvách uzavíraných s devizovými cizozemci k využívání vynálezů, patentů a výrobních nebo technologických postupů  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
5 17. 2. 1961 12 - 13 PDF 531 KB
13/1961
Vyhláška Ústřední rady odborů, kterou se vydávají směrnice o provádění rozhodčího řízení v pracovních sporech státních zaměstnanců  
12/1961
Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 120/1950 Sb., o právech a povinnostech státních zaměstnanců, o řízení ve věcech jejich pracovního poměru a o rozhodčích komisích  
4 6. 2. 1961 10 - 11 PDF 215 KB
11/1961
Vyhláška ministra těžkého strojírenství o náležitostech, které se poskytují pracovníkům získaným náborem prováděným národními výbory  
10/1961
Vládní nařízení o udělování Československého řádu Bílého lva  
3 31. 1. 1961 9 PDF 111 KB
9/1961
Rozpočtový zákon na rok 1961  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů