Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Dnem 1. 1. 2024 Sbírku zákonů a Sbírku mezinárodních smluv v souladu se zákonem č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, nahradila Sbírka zákonů a mezinárodních smluv zveřejňovaná v systému Elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka, https://www.e-sbirka.cz/). V e-Sbírce naleznete nově vyhlašované akty Sbírky zákonů a mezinárodních smluv i stejnopisy částek Sbírky zákonů a mezinárodních smluv vyhlášených do 31. 12. 2024 (např. v sekci Chronologický rejstřík, https://www.e-sbirka.cz/rejstriky/chronologicky).

Aplikace Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv na internetových stránkách Ministerstva vnitra nebude po 1. 1. 2024 nadále aktualizována a bude k 30. 6. 2024 vypnuta. Pokud v současné době tuto aplikaci využíváte jako cíl odkazů ze svých internetových stránek nebo jiných služeb, doporučujeme tyto odkazy nahradit odkazy na příslušné akty Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na stránkách e-Sbírky.

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1962Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
32 9. 7. 1962 60 - 61 PDF 187 KB
61/1962
Vyhláška ministra zahraničních věcí o dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o rozšíření turistické oblasti a o změně jednotlivých ustanovení Úmluvy mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o pohraničním turistickém ruchu, podepsané v Praze dne 6. září 1955 a pozměněné výměnou nót dne 20. května 1961 (vyhláška ministra zahraničních věcí ze dne 28. června 1956, č. 29/1956 Sb. a vyhláška ministra zahraničních věcí ze dne 4. července 1961 č. 80/1961 Sb.)  
60/1962
Vládní nařízení o udělování čestného odznaku „Za ochranu hranic ČSSR“  
31 5. 7. 1962 58 - 59 PDF 225 KB
59/1962
Vyhláška rady Východočeského krajského národního výboru Hradec Králové, kterou se určuje další místní národní výbor stavebním úřadem  
58/1962
Vyhláška ministra hutního průmyslu a rudných dolů a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o výkupu nadbytečných zásob hutních výrobků a o jejich plánovitém vracení do oběhu  
30 3. 7. 1962 56 - 57 PDF 145 KB
57/1962
Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se doplňuje příloha k vyhlášce č. 73/1961 Sb., o učebních oborech  
56/1962
Vyhláška ministra vnitra o Pomocné stráži veřejné bezpečnosti  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
29 22. 6. 1962 54 - 55 PDF 171 KB
55/1962
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Ghana  
54/1962
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Ghana  
28 15. 6. 1962 52 - 53 PDF 355 KB
53/1962
Vyhláška ministra dopravy a spojů o změně Přílohy I (Předpisy o látkách a předmětech vyloučených z přepravy nebo připuštěných k přepravě za zvláštních podmínek - RID) k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM) ze dne 25. října 1952  
52/1962
Vyhláška ministra všeobecného strojírenství o zkoušení a ověřování zbraní a střeliva pro civilní potřebu  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
27 30. 5. 1962 51 PDF 199 KB
51/1962
Vládní vyhláška o podnikových institutech  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
26 26. 5. 1962 50 PDF 275 KB
50/1962
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou  
25 24. 5. 1962 48 - 49 PDF 338 KB
49/1962
Vyhláška ministrů vnitřního obchodu a financí a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o nákupu zboží ve státním a družstevním obchodě socialistickými organizacemi  
48/1962
Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
24 16. 5. 1962 47 PDF 149 KB
47/1962
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o začlenění Československé akademie zemědělských věd do Československé akademie věd  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
23 10. 5. 1962 46 PDF 81 KB
46/1962
Rozhodnutí presidenta republiky o amnestii