Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Dnem 1. 1. 2024 Sbírku zákonů a Sbírku mezinárodních smluv v souladu se zákonem č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, nahradila Sbírka zákonů a mezinárodních smluv zveřejňovaná v systému Elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka, https://www.e-sbirka.cz/). V e-Sbírce naleznete nově vyhlašované akty Sbírky zákonů a mezinárodních smluv i stejnopisy částek Sbírky zákonů a mezinárodních smluv vyhlášených do 31. 12. 2024 (např. v sekci Chronologický rejstřík, https://www.e-sbirka.cz/rejstriky/chronologicky).

Aplikace Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv na internetových stránkách Ministerstva vnitra nebude po 1. 1. 2024 nadále aktualizována a bude k 30. 6. 2024 vypnuta. Pokud v současné době tuto aplikaci využíváte jako cíl odkazů ze svých internetových stránek nebo jiných služeb, doporučujeme tyto odkazy nahradit odkazy na příslušné akty Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na stránkách e-Sbírky.

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1962Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
22 4. 5. 1962 45 PDF 327 KB
45/1962
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Ghana o leteckých službách mezi jejich zeměmi a přes jejich území  
21 29. 4. 1962 43 - 44 PDF 204 KB
44/1962
Vyhláška ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje léčebný řád  
43/1962
Vyhláška ministra financí o vydání bankovek po 25 Kčs a mincí po 1 haléři nového vzoru  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
20 25. 4. 1962 42 PDF 1 MB
42/1962
Vyhláška ministra dopravy a spojů o úpravě mzdových podmínek pro řidiče silničních motorových vozidel, závozníky a průvodčí autobusů  
19 17. 4. 1962 40 - 41 PDF 139 KB
41/1962
Vyhláška ministerstva potravinářského průmyslu o hospodaření s odpadními tuky živočišného a rostlinného původu  
40/1962
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o zřízení Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
18 7. 4. 1962 37 - 39 PDF 169 KB
39/1962
Vyhláška rady Západoslovenského krajského národního výboru v Bratislavě, kterou se určují další místní národní výbory stavebními úřady  
38/1962
Vyhláška ministra dopravy a spojů o změně řádu plavební bezpečnosti pro československý úsek Dunaje  
37/1962
Vyhláška předsednictva Slovenské národní rady o úhradě nákladů na udržování a obnovu kulturních památek  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
17 31. 3. 1962 35 - 36 PDF 444 KB
36/1962
Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření o zajišťování správnosti vybraných měřidel  
35/1962
Zákon o měrové službě  
16 30. 3. 1962 32 - 34 PDF 3 MB
34/1962
Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení o zásadách pro posuzování invalidity a částečné invalidity pro účely důchodového zabezpečení (pojištění)  
33/1962
Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků  
32/1962
Zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků  
15 29. 3. 1962 29 - 31 PDF 138 KB
31/1962
Vyhláška Ústřední rady odborů, kterou se stanoví spotřební materiálové normy, ceny a finanční limity pro základní dietní jídla v závodním stravování  
30/1962
Vládní nařízení o státní novinářské ceně Václava Kopeckého  
29/1962
Vládní nařízení o udělování státních cen Klementa Gottwalda  
14 28. 3. 1962 27 - 28 PDF 320 KB
28/1962
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o spolupráci v oblasti zdravotnictví mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kubánské republiky  
27/1962
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o přijímání a výměně absolventů vysokých škol, studentů a žáků odborných škol  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
13 21. 3. 1962 26 PDF 228 KB
26/1962
Vyhláška ministra-předsedy Ústředního úřadu státní kontroly a statistiky o ukládání kárných opatření a peněžitých náhrad orgány státní kontroly a statistiky  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů