Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1963Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
19 25. 4. 1963 34 - 35 PDF 1 MB
35/1963
Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se mění a doplňuje příloha vyhlášky č. 73/1961 Sb., o učebních oborech  
34/1963
Vyhláška ministerstev zdravotnictví a chemického průmyslu o hygienické ochraně před ionizujícím zářením a o hospodaření se zdroji ionizujícího záření  
18 13. 4. 1963 32 - 33 PDF 297 KB
33/1963
Vládní nařízení, kterým se vyčleňují některé organizace a zařízení z řízení národních výborů  
32/1963
Zákon o organizaci řízení zemědělství  
17 5. 4. 1963 30 - 31 PDF 145 KB
31/1963
Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se doplňuje statut institutů národohospodářského plánování na vysokých školách ekonomických v Praze a Bratislavě  
30/1963
Zákon Slovenské národní rady o Komisi lidové kontroly a statistiky při Slovenské národní radě  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
16 4. 4. 1963 29 PDF 414 KB
29/1963
Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o organizaci sítě celnic a jejich působnosti  
15 30. 3. 1963 27 - 28 PDF 142 KB
28/1963
Vyhláška ministra financí o vydání mincí po 50 haléřích  
27/1963
Vládní nařízení o doplnění soustavy zákonných peněz mincemi po 50 haléřích  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
14 26. 3. 1963 26 PDF 257 KB
26/1963
Vyhláška ministra dopravy o změně a doplnění vyhlášky č. 266/1956 Ú. l., kterou se vydává přepravní řád pro železniční a automobilovou přepravu kusových zásilek  
13 19. 3. 1963 24 - 25 PDF 784 KB
25/1963
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o zdanění silničních vozidel používaných při mezinárodní přepravě cestujících, Úmluvě o zdanění silničních vozidel pro soukromé používání v mezinárodní dopravě a Úmluvě o zdanění silničních vozidel používaných při mezinárodní přepravě zboží  
24/1963
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Celní úmluvě o kontejnerech a Evropské úmluvě o celním projednávání palet v mezinárodní dopravě  
12 6. 3. 1963 23 PDF 866 KB
23/1963
Zákon o lidové kontrole a o národohospodářské evidenci  
11 28. 2. 1963 20 - 22 PDF 150 KB
22/1963
Vyhláška rady Středoslovenského krajského národního výboru v Banské Bystrici, kterou se určuje další místní národní výbor stavebním úřadem  
21/1963
Vyhláška ministerstva chemického průmyslu, kterou se doplňují základní podmínky dodávky výrobků chemických, gumárenských a osinkových a výrobků průmyslu celulózy a papíru  
20/1963
Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 73/1960 Sb., o náhradách za odběr povrchové vody  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
10 26. 2. 1963 18 - 19 PDF 1 MB
19/1963
Vyhláška ministerstva financí o úplatném nabývání věcí socialistickými organizacemi od občanů a soukromých právnických osob  
18/1963
Vyhláška ministra financí o stanovení náhrady za vyvlastnění nemovitostí občanům a soukromým právnickým osobám  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů