Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1964Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
71 1. 9. 1964 169 - 170 PDF 1 MB
170/1964
Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o vypracování doplňků a změn stanov JZD, jejich schvalování a registraci  
169/1964
Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se vyhlašují Vzorové stanovy jednotných zemědělských družstev s doplňky a změnami přijatými VI. celostátním sjezdem jednotných zemědělských družstev  
70 20. 8. 1964 167 - 168 PDF 606 KB
168/1964
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Federativní republikou Kamerun  
167/1964
Vyhláška ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 119/1962 Sb., o hospodárnosti provozu silničních vozidel pro motorovou dopravu  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
69 12. 8. 1964 163 - 166 PDF 160 KB
166/1964
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o pedagogických fakultách  
165/1964
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon o některých služebních poměrech vojáků  
164/1964
Vyhláška ministra financí o vydání pamětních stříbrných desetikorun k 20. výročí Slovenského národního povstání  
163/1964
Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění  
68 8. 7. 1964 162 PDF 237 KB
162/1964
Vyhláška Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky o povinném zkoušení a kontrole výrobků a materiálů určených do oblastí se ztíženými klimatickými podmínkami  
67 8. 7. 1964 157 - 161 PDF 874 KB
161/1964
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb  
160/1964
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby  
159/1964
Vládní nařízení o udělování čestných titulů „zasloužilý člen České filharmonie“ a „zasloužilý pracovník České filharmonie“  
158/1964
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o leteckých službách mezi Československou socialistickou republikou a Guinejskou republikou  
157/1964
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích  
66 1. 7. 1964 155 - 156 PDF 592 KB
156/1964
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o vzájemné železniční dopravě  
155/1964
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se stanoví výjimka z ustanovení § 43 lesního zákona  
65 1. 7. 1964 151 - 154 PDF 504 KB
154/1964
Vyhláška ministra-předsedy Ústřední komise lidové kontroly a statistiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky strojních početních prací  
153/1964
Usnesení předsednictva Národního shromáždění ČSSR o stanovení termínu voleb soudců Nejvyššího soudu, krajských soudů a soudců z povolání vojenských soudů  
152/1964
Vyhláška ministerstva zdravotnictví, kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků dodávaných národním podnikem Zdravotnické zásobování ústavům národního zdraví  
151/1964
Vyhláška ministerstva zdravotnictví a ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se vydávají základní podmínky dodávky farmaceutických výrobků, výrobků zdravotnické techniky, veterinárních biopreparátů a některých laboratorních přípravků  
64 30. 6. 1964 147 - 150 PDF 2 MB
150/1964
Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se vydávají základní podmínky dodávky surového dříví a tříslové kůry  
149/1964
Vyhláška Ústředního geodetického úřadu, kterou se vydávají základní podmínky dodávky geologických prací  
148/1964
Vyhláška Ústřední správy geodézie a kartografie, kterou se vydávají základní podmínky dodávky geodetických a kartografických prací  
147/1964
Vyhláška ministerstva spotřebního průmyslu, ministerstva školství a kultury a Ústřední správy spojů, kterou se vydávají základní podmínky dodávky neperiodických publikací, periodických publikací, hospodářských tiskovin a speciálních polygrafických výrobků  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
63 30. 6. 1964 145 - 146 PDF 2 MB
146/1964
Vyhláška Státní plánovací komise o podrobnějším vymezení působnosti v oboru plánování tvorby a kontroly cen  
145/1964
Vyhláška ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů, kterou se vydávají základní podmínky dodávky hutních výrobků  
62 30. 6. 1964 142 - 144 PDF 1 MB
144/1964
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o pevninské mělčině  
143/1964
Vyhláška ministerstva paliv, kterou se vydávají základní podmínky dodávky topných plynů, rop a gazolinu  
142/1964
Vyhláška ministerstva paliv, kterou se vydávají základní podmínky dodávky tuhých paliv