Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1964Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
51 24. 6. 1964 119 PDF 677 KB
119/1964
Vyhláška ministerstva chemického průmyslu, kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků chemického průmyslu  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
50 20. 6. 1964 118 PDF 276 KB
118/1964
Vyhláška ministerstva národní obrany, kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků a vývojových prací, určených k zajištění obranyschopnosti státu  
49 19. 6. 1964 117 PDF 1 MB
117/1964
Vyhláška ministerstva financí o správě národního majetku  
48 18. 6. 1964 110 - 116 PDF 1 MB
116/1964
Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o přechodu pravomoci v některých hospodářských sporech na hospodářskou arbitráž  
115/1964
Vyhláška ministerstva financí, kterou se stanoví správní poplatek za vydání lékařského potvrzení  
114/1964
Vyhláška ministerstva spravedlnosti o podnikovém rejstříku  
113/1964
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o příplatcích na lázeňskou péči  
112/1964
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, jímž se zřizuje Pamětní medaile k 20. výročí Slovenského národního povstání  
111/1964
Vyhláška Ústřední správy spojů, kterou se provádí zákon o telekomunikacích  
110/1964
Zákon o telekomunikacích  
47 17. 6. 1964 109 PDF 4 MB
109/1964
Hospodářský zákoník  
46 16. 6. 1964 106 - 108 PDF 1 MB
108/1964
Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení o působnosti národních výborů ve věcech sociálního zabezpečení  
107/1964
Vládní vyhláška o zařazování zaměstnání do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení  
106/1964
Vládní vyhláška o výjimečném poskytování důchodu některým pracujícím důchodcům  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
45 15. 6. 1964 103 - 105 PDF 5 MB
105/1964
Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení o důchodovém pojištění jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících a o poskytování zaopatřovacího příspěvku členům jejich rodin  
104/1964
Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků  
103/1964
Zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků  
44 15. 6. 1964 101 - 102 PDF 7 MB
102/1964
Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení  
101/1964
Zákon o sociálním zabezpečení  
43 12. 6. 1964 98 - 100 PDF 736 KB
100/1964
Vyhláška ministerstva financí o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů  
99/1964
Vyhláška ministerstva financí, kterou se provádí zákon o dani z motorových vozidel  
98/1964
Zákon o dani z motorových vozidel  
42 10. 6. 1964 96 - 97 PDF 1 MB
97/1964
Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření, kterou se provádí zákon o technické normalizaci  
96/1964
Zákon o technické normalizaci  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů