Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1964Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
41 9. 6. 1964 93 - 95 PDF 168 KB
95/1964
Vládní nařízení, jímž se mění vládní nařízení č. 126/1962 Sb., kterým se zřizují interrupční komise a provádí zákon o umělém přerušení těhotenství  
94/1964
Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění  
93/1964
Zákon o určení oborů státní správy, ve kterých působí pověřenci Slovenské národní rady a o souvisejících změnách v organizaci některých ústředních orgánů  
40 5. 6. 1964 92 PDF 494 KB
92/1964
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o volném moři  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
39 28. 5. 1964 88 - 91 PDF 165 KB
91/1964
Vyhláška Ústředního svazu výrobních družstev, kterou se mění vyhláška č. 274/1956 Ú. l., o nemocenském pojištění členů výrobních družstev  
90/1964
Vyhláška ministra financí, kterou se zrušuje vyhláška č. 94/1960 Sb., o poskytování záloh jednotným zemědělským družstvům na plánované tržby za dodávky zemědělských výrobků  
89/1964
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o spolupráci v oblasti zdravotnictví  
88/1964
Vládní nařízení o úpravě délky základní služby ženám, které dobrovolně vstoupí do vojska  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
38 27. 5. 1964 87 PDF 460 KB
87/1964
Vyhláška ministerstva vnitra o řidičských průkazech  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
37 26. 5. 1964 86 PDF 226 KB
86/1964
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou demokratickou republikou  
36 8. 5. 1964 85 PDF 613 KB
85/1964
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o úpravě pohraničního přechodu železnic  
35 5. 5. 1964 82 - 84 PDF 482 KB
84/1964
Vyhláška ministra zahraničních věcí k Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Mali  
83/1964
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Mali o vědecké a technické spolupráci  
82/1964
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o konzulárních stycích mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávie  
34 3. 5. 1964 81 PDF 192 KB
81/1964
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi vládou Československé republiky a vládou Německé demokratické republiky o pomoci při živelních pohromách podepsané v Praze dne 6. října 1956 a o změně článku II uvedené Úmluvy  
33 30. 4. 1964 80 PDF 220 KB
80/1964
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o obchodu a plavbě mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou  
32 29. 4. 1964 74 - 79 PDF 192 KB
79/1964
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby ve vyhlášce ministerstva financí č. 48/1964 Sb., o pojistných podmínkách pro pojištění majetku  
78/1964
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby v zákoně o rodině č. 94/1963 Sb.  
77/1964
Vyhláška rady Východoslovenského krajského národního výboru v Košicích, kterou se určují další místní národní výbory stavebními úřady  
76/1964
Vyhláška rady Západoslovenského krajského národního výboru v Bratislavě, kterou se určují další městské národní výbory stavebními úřady  
75/1964
Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se mění a doplňuje příloha vyhlášky č. 73/1961 Sb., o učebních oborech  
74/1964
Vyhláška ministerstva školství a kultury o doplnění vyhlášky, kterou se stanoví podmínky účinkování divadelních umělců z povolání v představeních mimo provoz divadla, a vyhlášky, kterou se stanoví povinné zprostředkování pro některé obory umělecké činnosti