Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1964Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
31 25. 4. 1964 72 - 73 PDF 1 MB
73/1964
Vyhláška ministerstva financí o cenách staveb v osobním vlastnictví a o náhradách při vyvlastnění nemovitostí  
72/1964
Vyhláška ministerstva financí o úplatném nabývání věcí socialistickými organizacemi od občanů a soukromých právnických osob  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
30 20. 4. 1964 69 - 71 PDF 419 KB
71/1964
Vyhláška ministerstva financí o lázeňském poplatku  
70/1964
Zásady plánování a koordinace kontrolní činnosti, schválené usnesením vlády ze dne 20. března 1964  
69/1964
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o Správě státních hmotných rezerv  
29 31. 3. 1964 65 - 68 PDF 1 MB
68/1964
Vyhláška ministerstva dopravy o přenesení působnosti státní správy ve věcech drah  
67/1964
Vyhláška ministerstva dopravy o řádu pro cejchování vnitrozemských plavidel  
66/1964
Vyhláška ministerstva dopravy o překladním a skladním řádu pro přístavy určené pro veřejnou potřebu  
65/1964
Vyhláška ministerstva dopravy o přístavním řádu pro československé přístavy  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
28 31. 3. 1964 61 - 64 PDF 2 MB
64/1964
Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o doplnění vyhlášky č. 87/1963 Sb., o odprodeji některých zemědělských výrobků zaměstnancům státních statků a ostatních státních organizací se zemědělskou výrobou  
63/1964
Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o ochraně proti zavlékání škůdců a chorob rostlin a plevelů při dovozu, průvozu a vývozu (vnější karanténa)  
62/1964
Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství a ministerstva spravedlnosti, kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rozvoji rostlinné výroby  
61/1964
Zákon o rozvoji rostlinné výroby  
27 31. 3. 1964 60 PDF 483 KB
60/1964
Vyhláška Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství o úhradě za užívání bytu a za služby spojené s užíváním bytu  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
26 31. 3. 1964 56 - 59 PDF 1 MB
59/1964
Vládní nařízení o úkolech národních výborů při péči o děti  
58/1964
Zákon o zvýšení péče o těhotné ženy a matky  
57/1964
Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, jíž se mění vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 33/1962 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků  
56/1964
Zákon, kterým se mění zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků  
25 25. 3. 1964 54 - 55 PDF 357 KB
55/1964
Vyhláška Ústřední správy energetiky, kterou se mění vyhláška o zkouškách svářečů některých technických zařízení  
54/1964
Vyhláška ministra hutního průmyslu a rudných dolů a Hlavního arbitra Československé socialistické republiky o výkupu nepotřebných spotřebitelských zásob hutních výrobků  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
24 10. 3. 1964 51 - 53 PDF 1 MB
53/1964
Zákon o udělování vědeckých hodností a o Státní komisi pro vědecké hodnosti  
52/1964
Vyhláška ministerstva dopravy, kterou se provádí zákon o dráhách  
51/1964
Zákon o dráhách  
23 9. 3. 1964 48 - 50 PDF 2 MB
50/1964
Vyhláška ministerstva financí o pojistných podmínkách pro pojištění odpovědnosti za škody  
49/1964
Vyhláška ministerstva financí o pojistných podmínkách pro pojištění osob  
48/1964
Vyhláška ministerstva financí o pojistných podmínkách pro pojištění majetku  
22 9. 3. 1964 45 - 47 PDF 946 KB
47/1964
Vyhláška ministerstva financí o peněžních službách občanům  
46/1964
Vyhláška Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářsví o zárukách, slevách při nedodržení dodacích lhůt a o poplatku za uskladnění u některých služeb prováděných organizacemi místního hospodářství a výrobními družstvy  
45/1964
Vyhláška ministerstva spravedlnosti, kterou se provádějí některá ustanovení občanského zákoníku