Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1965Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
51 25. 11. 1965 123 - 124 PDF 225 KB
124/1965
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu o otázkách zproštění vízové povinnosti občanů Československé socialistické republiky a Svazu sovětských socialistických republik při soukromých cestách do Československé socialistické republiky a Svazu sovětských socialistických republik  
123/1965
Zákon o Československé tiskové kanceláři  
50 19. 11. 1965 119 - 122 PDF 952 KB
122/1965
Vyhláška ministra hutního průmyslu a rudných dolů a hlavního arbitra Československé socialistické republiky, kterou se ruší vyhláška č. 54/1964 Sb., o výkupu nepotřebných spotřebitelských zásob hutních výrobků  
121/1965
Vyhláška ministerstva financí a Ústřední rady odborů o použití prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb a financování některých činností státních hospodářských organizací  
120/1965
Vyhláška, kterou se vydávají směrnice Ústřední rady odborů pro uzavírání, registraci, evidenci a kontrolu kolektivních smluv v nové soustavě plánovitého řízení národního hospodářství  
119/1965
Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění  
49 10. 11. 1965 113 - 118 PDF 631 KB
118/1965
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky o vědecké a technické spolupráci  
117/1965
Zákon o Státní bance československé  
116/1965
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 121/1962 Sb., o hospodářské arbitráži  
115/1965
Zákon o změnách v organizaci a působnosti některých odvětvových ústředních orgánů  
114/1965
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 52/1963 Sb., o Státní plánovací komisi  
113/1965
Zákon o Státní komisi pro finance, ceny a mzdy, Státní komisi pro techniku, Státní komisi pro hospodářskou a vědeckou spolupráci a Státní komisi pro řízení a organizaci  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
48 9. 11. 1965 110 - 112 PDF 1 MB
112/1965
Pravidla pro provádění periodických revizí hospodaření  
111/1965
Vyhláška ministerstva školství a kultury o závěrečných učňovských zkouškách  
110/1965
Vyhláška ministerstva školství a kultury a Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky o evidenci zahraniční literatury  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
47 6. 11. 1965 109 PDF 5 MB
109/1965
Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)  
46 29. 10. 1965 105 - 108 PDF 761 KB
108/1965
Vyhláška ministerstva paliv o dodávce topných plynů obyvatelstvu  
107/1965
Vyhláška Ústřední správy energetiky o dodávce elektřiny obyvatelstvu  
106/1965
Vyhláška ministra financí o vydání mincí po 3 Kčs  
105/1965
Vládní nařízení o doplnění soustavy zákonných peněz mincemi po 3 Kčs a 5 Kčs  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
45 20. 10. 1965 102 - 104 PDF 202 KB
104/1965
Vyhláška ministerstva školství a kultury o soukromém vyučování v oboru umění a v oboru cizích jazyků  
103/1965
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou  
102/1965
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o jednotném řízení povinného zkoušení a hodnocení výrobků  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
44 9. 10. 1965 100 - 101 PDF 374 KB
101/1965
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o pobřežních vodách a pásmu přilehlém  
100/1965
Vyhláška Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků o zrušení povinného odprodeje sádla  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
43 7. 10. 1965 99 PDF 253 KB
99/1965
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě uzavřené mezi Belgií, Německem, Francií a Itálií za účelem stanovení jednotných pravidel pro vzájemné uznávání úředních značek při zkouškách palných zbraní a Stanovy, podepsané v Bruselu dne 15. července 1914  
42 23. 9. 1965 90 - 98 PDF 4 MB
98/1965
Vyhláška rady Jihočeského krajského národního výboru v Českých Budějovicích, kterou se odnímá některým městským národním výborům v kraji působnost stavebního úřadu a mění obvod působnosti  
97/1965
Vyhláška rady Středočeského krajského národního výboru v Praze, kterou se odnímá některým místním národním výborům v kraji působnost stavebního úřadu  
96/1965
Vyhláška rady Západoslovenského krajského národního výboru v Bratislavě, kterou se určuje další obvodní národní výbor v kraji stavebním úřadem  
95/1965
Vyhláška Státní banky československé o úvěrování socialistických organizací a o úrocích  
94/1965
Vyhláška ministerstva financí o správě národního majetku  
93/1965
Vyhláška ministerstva financí o financování neinvestičních nákladů rozvoje vědy a techniky  
92/1965
Vyhláška ministerstva financí a Státní banky československé o financování reprodukce základních prostředků  
91/1965
Vyhláška Státní mzdové komise o odměňování práce v nové soustavě plánovitého řízení národního hospodářství  
90/1965
Vládní vyhláška o plánovitém řízení národního hospodářství  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů