Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1965Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
41 25. 8. 1965 88 - 89 PDF 273 KB
89/1965
Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o výkupu surového dříví, ochraně stromů rostoucích mimo les a o mimořádném zásobování dřívím  
88/1965
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o změně zákona č. 8/1959 Sb., kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o hospodaření s rozpočtovými prostředky  
40 20. 8. 1965 85 - 87 PDF 182 KB
87/1965
Vyhláška rady Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem, kterou se odnímá některým městským národním výborům v kraji působnost stavebního úřadu  
86/1965
Vyhláška rady Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové, kterou se Místnímu národnímu výboru v Sobotce odnímá působnost stavebního úřadu  
85/1965
Vyhláška ministerstva potravinářského průmyslu, kterou se mění vyhláška o pěstitelském pálení ovoce  
Věcný rejstřík předpisů uveřejněných (registrovaných) ve Sbírce zákonů Československé socialistické republiky v prvním pololetí 1965  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
39 17. 8. 1965 84 PDF 2 MB
84/1965
Vyhláška ministerstva školství a kultury o učebních oborech a o finančním a hmotném zabezpečení učňů  
38 11. 8. 1965 81 - 83 PDF 600 KB
83/1965
Vyhláška ministra financí o vydání pamětních stříbrných desetikorun k 550. výročí upálení mistra Jana HUSA  
82/1965
Vyhláška Ústřední rady odborů, kterou se provádějí některá ustanovení zákoníku práce  
81/1965
Vládní nařízení o přesunu působnosti v oboru účetní evidence a o změně účetních zásad  
37 5. 8. 1965 80 PDF 248 KB
80/1965
Vyhláška ministerstva školství a kultury o ochraně volně žijících živočichů  
36 4. 8. 1965 79 PDF 273 KB
79/1965
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou o kulturní spolupráci  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
35 26. 7. 1965 73 - 78 PDF 511 KB
78/1965
Vyhláška ministerstva spravedlnosti a generálního prokurátora, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 151/1961 Sb., o rejstříku trestů  
77/1965
Vyhláška ministerstva stavebnictví o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů  
76/1965
Vyhláška ministerstva stavebnictví o změně a doplnění základních podmínek dodávky stavebních hmot, konstrukcí a dílců  
75/1965
Vládní vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 127/1954 Ú. l., o příspěvcích příjemců autorských odměn a o příspěvcích za užití volných děl kulturním fondům  
74/1965
Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 16/1963 Sb., o umísťování absolventů vysokých škol, konzervatoří a středních odborných škol  
73/1965
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o změně Ústřední správy výzkumu a těžby radioaktivních surovin v Ústřední správu uranového průmyslu  
34 14. 7. 1965 70 - 72 PDF 540 KB
72/1965
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby  
71/1965
Vyhláška Ústřední komise lidové kontroly a statistiky o zavedení a využívání jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků a jednotné klasifikace výrobků v zemědělství a v lesnictví  
70/1965
Zákon o Sboru národní bezpečnosti  
33 30. 6. 1965 68 - 69 PDF 256 KB
69/1965
Vyhláška ministerstva vnitra, kterou se vydávají podrobnější předpisy o pobytu cizinců na území Československé socialistické republiky  
68/1965
Zákon o pobytu cizinců na území Československé socialistické republiky  
32 30. 6. 1965 65 - 67 PDF 6 MB
67/1965
Zákon o některých změnách v nemocenském pojištění  
66/1965
Vládní nařízení, kterým se provádí zákoník práce  
65/1965
Zákoník práce