Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1966Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
29 28. 9. 1966 73 PDF 218 KB
73/1966
Vyhláška Ústřední komise lidové kontroly a statistiky o jednotném třídění základních prostředků v národohospodářské evidenci  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
28 27. 9. 1966 71 - 72 PDF 524 KB
72/1966
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o civilním řízení  
71/1966
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o úpravě otázek týkajících se dvojího státního občanství  
27 23. 9. 1966 70 PDF 633 KB
70/1966
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o celním projednávání mezinárodních přeprav nákladů, prováděných automobilovou dopravou  
26 20. 9. 1966 69 PDF 3 MB
69/1966
Metodické pokyny Státní plánovací komise a ministerstva financí pro vypracování návrhu státního prováděcího plánu a státního rozpočtu na rok 1967  
25 23. 8. 1966 67 - 68 PDF 183 KB
68/1966
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby  
67/1966
Vyhláška ministerstva financí o místních poplatcích  
24 11. 8. 1966 65 - 66 PDF 227 KB
66/1966
Vyhláška ministerstva financí o pomoci při výstavbě obytných domů s byty v osobním vlastnictví a o prodeji bytů z národního majetku občanům  
65/1966
Vládní nařízení o změnách působnosti v oboru ochrany před povodněmi  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
23 5. 8. 1966 62 - 64 PDF 2 MB
64/1966
Zásady pro regulaci ekonomických a finančních vztahů uvnitř výrobních hospodářských jednotek, schválené usnesením vlády ze dne 15. července 1966 č. 242  
63/1966
Rámcové podmínky hospodaření podniků, schválené usnesením vlády ze dne 15. července 1966 č. 242  
62/1966
Vyhláška Státní plánovací komise o zásadách pro zkracování pracovní doby a pro úpravu pracovních a provozních režimů  
22 28. 7. 1966 59 - 61 PDF 370 KB
61/1966
Vyhláška ministra financí o vydání mincí po 5 Kčs a o vydání pamětních stříbrných desetikorun „VELKÁ MORAVA - 1100 LET“  
60/1966
Vládní vyhláška o výjimečném poskytování důchodu některým pracujícím důchodcům  
59/1966
Vládní nařízení o prodloužení základní služby některým vojákům útvarů silničního vojska v roce 1966  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
21 26. 7. 1966 58 PDF 221 KB
58/1966
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o kulturní a vědecké spolupráci  
Věcný rejstřík předpisů uveřejněných (registrovaných) ve Sbírce zákonů Československé socialistické republiky v prvním pololetí 1966  
20 19. 7. 1966 54 - 57 PDF 161 KB
57/1966
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby  
56/1966
Vyhláška generálního ředitele Státní banky československé o úpravě lhůt k provádění úkonů peněžních ústavů na úseku platebního styku a zúčtování na účtech organizací  
55/1966
Vyhláška Ústřední správy vodního hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 136/1960 Sb., o Státní vodohospodářské inspekci  
54/1966
Vládní nařízení, jímž se mění vládní nařízení č. 126/1962 Sb., kterým se zřizují interrupční komise a provádí zákon o umělém přerušení těhotenství, ve znění vládního nařízení č. 95/1964 Sb.  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů