Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1967Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
38 7. 11. 1967 103 PDF 462 KB
103/1967
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o výměně studentů a absolventů vysokých škol  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
37 25. 10. 1967 99 - 102 PDF 542 KB
102/1967
Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 61/1963 Sb. o zajišťování správnosti měřidel a měření  
101/1967
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o bezvízovém styku  
100/1967
Vyhláška ministra zahraničních věcí o změně článku II, odstavce 1 Úmluvy mezi vládou Československé republiky a vládou Německé demokratické republiky o pomoci při živelných pohromách, podepsané v Praze dne 6. října 1956  
99/1967
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o zrušení Státní dřevařské inspekce  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
36 24. 10. 1967 96 - 98 PDF 826 KB
98/1967
Vyhláška ministerstva vnitra o úhradě za užívání nebytových prostorů  
97/1967
Vyhláška Ústřední rady odborů, kterou se provádějí některá další ustanovení zákoníku práce a předpisů o nemocenském pojištění  
96/1967
Vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
35 4. 10. 1967 95 PDF 564 KB
95/1967
Vyhláška ministerstva financí, kterou se provádí zákon č. 73/1952 Sb., o dani z obratu  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
34 26. 9. 1967 92 - 94 PDF 529 KB
94/1967
Vyhláška rady Středoslovenského krajského národního výboru v Banské Bystrici, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem  
93/1967
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Unicoopu, družstevního podniku pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů  
92/1967
Vyhláška Státní plánovací komise o palivových a energetických základnách pro spotřebiče pevných, tekutých nebo plynných paliv a elektrické energie  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
33 22. 9. 1967 91 PDF 227 KB
91/1967
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou  
Věcný rejstřík právních předpisů uveřejněných (registrovaných) ve Sbírce zákonů Československé socialistické republiky za I. pololetí 1967  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
32 12. 9. 1967 89 - 90 PDF 226 KB
90/1967
Vyhláška ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 44/1968 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví  
89/1967
Vyhláška Státního statistického úřadu o zavedení a využívání Jednotné klasifikace stavebních objektů  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
31 24. 8. 1967 81 - 88 PDF 753 KB
88/1967
Vyhláška Svazu výrobních družstev o nemocenském pojištění členů výrobních družstev  
87/1967
Vyhláška ministerstva školství o finančním a hmotném zabezpečení učňů v internátních učňovských školách pro mládež vyžadující zvláštní péče a v učňovských školách navštěvovaných učni z ústavů sociální péče pro tělesně vadnou mládež  
86/1967
Vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy, Státní plánovací komise, Státního úřadu sociálního zabezpečení a Ústřední rady odborů, kterou se upravuje uvolňování pracovníků a jejich umísťování a hmotné zabezpečení v souvislosti s likvidací neefektivních provozů a s jinými racionalizačními opatřeními  
85/1967
Vyhláška ministra zahraničního obchodu, jíž se mění a doplňuje vyhláška č. 82/1961 Sb., kterou se provádí celní zákon č. 36/1953 Sb.  
84/1967
Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlosti, Státního úřadu sociálního zabezpečení a Ústřední rady odborů, kterou se mění vyhláška č. 32/1965 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění  
83/1967
Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství  
82/1967
Vládní nařízení, kterým se Komise pro klasifikaci zásob ložisek nerostných surovin podřizuje vládě  
81/1967
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se rozšiřuje působnost ministerstva hornictví  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
30 4. 8. 1967 77 - 80 PDF 273 KB
80/1967
Vyhláška rady Západočeského krajského národního výboru v Plzni, kterou se odnímá některým městským národním výborům v kraji působnost stavebního úřadu  
79/1967
Vyhláška rady Západočeského krajského národního výboru v Plzni, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady  
78/1967
Zákon Slovenské národní rady o Komisi lidové kontroly Slovenské národní rady  
77/1967
Zákon Slovenské národní rady o Komisi Slovenské národní rady pro národní výbory  
29 20. 7. 1967 75 - 76 PDF 448 KB
76/1967
Vyhláška ministra financí o vydání pamětních stříbrných desetikorun k 500. výročí založení university v Bratislavě  
75/1967
Vyhláška ministerstev zdravotnictví a zahraničních věcí o dodatkové dovolené pracovníků, kteří konají práce zdraví škodlivé nebo zvlášť obtížné, a o náhradě za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti u některých nemocí z povolání  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů