Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Dnem 1. 1. 2024 Sbírku zákonů a Sbírku mezinárodních smluv v souladu se zákonem č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, nahradila Sbírka zákonů a mezinárodních smluv zveřejňovaná v systému Elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka, https://www.e-sbirka.cz/). V e-Sbírce naleznete nově vyhlašované akty Sbírky zákonů a mezinárodních smluv i stejnopisy částek Sbírky zákonů a mezinárodních smluv vyhlášených do 31. 12. 2024 (např. v sekci Chronologický rejstřík, https://www.e-sbirka.cz/rejstriky/chronologicky).

Aplikace Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv na internetových stránkách Ministerstva vnitra nebude po 1. 1. 2024 nadále aktualizována a bude k 30. 6. 2024 vypnuta. Pokud v současné době tuto aplikaci využíváte jako cíl odkazů ze svých internetových stránek nebo jiných služeb, doporučujeme tyto odkazy nahradit odkazy na příslušné akty Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na stránkách e-Sbírky.

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1967Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
28 14. 7. 1967 72 - 74 PDF 489 KB
74/1967
Vyhláška rady Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové, kterou se určuje Městský národní výbor v Kostelci nad Orlicí stavebním úřadem  
73/1967
Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy a ministerstva lesního a vodního hospodářství, kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav zemědělských a lesních mechanizačních prostředků, polních a zemních prací, chemizace a jiných zemědělských prací  
72/1967
Zákon o Státní spořitelně  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
27 13. 7. 1967 69 - 71 PDF 2 MB
71/1967
Zákon o správním řízení (správní řád)  
70/1967
Zákon o komisích lidové kontroly  
69/1967
Zákon o národních výborech  
26 12. 7. 1967 67 - 68 PDF 814 KB
68/1967
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o mezinárodní automobilové dopravě  
67/1967
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Madridské dohodě o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek ze dne 14. dubna 1891, revidované v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934 a v Nice dne 15. června 1957  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
25 1. 7. 1967 63 - 66 PDF 162 KB
66/1967
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby  
65/1967
Vyhláška ministerstva dopravy o plaveckých a námořnických knížkách  
64/1967
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Kongo (Brazzaville)  
63/1967
Rozhodnutí presidenta republiky o sjednávání mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
24 21. 6. 1967 61 - 62 PDF 227 KB
62/1967
Vyhláška ministra zahraničních věcí o nabytí účinnosti nového znění Přílohy I k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM)  
61/1967
Vyhláška ministerstva financí, kterou se stanoví výše státního příspěvku na družstevní bytovou výstavbu zahajovanou v roce 1967, upravuje výše státního příspěvku na družstevní výstavbu rozestavěnou k 1. 1. 1967 a mění některá ustanovení vyhlášky č. 191/1964 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní bytové výstavbě a výstavbě rodinných domků, ve znění vyhlášky č. 26/1965 Sb.  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
23 20. 6. 1967 59 - 60 PDF 416 KB
60/1967
Vyhláška ministerstva školství, kterou se mění a doplňuje příloha 1 k vyhlášce č. 84/1965 Sb., o učebních oborech a o finančním a hmotném zabezpečení učňů  
59/1967
Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy, kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o myslivosti  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
22 14. 6. 1967 56 - 58 PDF 1 MB
58/1967
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci  
57/1967
Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti, kterou se provádí vládní nařízení o jedech a jiných látkách škodlivých zdraví  
56/1967
Vládní nařízení o jedech a jiných látkách škodlivých zdraví  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
21 5. 6. 1967 55 PDF 2 MB
55/1967
Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků a potřeb  
20 31. 5. 1967 50 - 54 PDF 126 KB
54/1967
Vyhláška rady Západoslovenského krajského národního výboru v Bratislavě, kterou se určují další obvodní národní výbory v kraji stavebními úřady  
53/1967
Vyhláška rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady  
52/1967
Vládní vyhláška, kterou se zrušuje vládní vyhláška č. 120/1964 Sb., o úpravě důchodů některých osob  
51/1967
Zákon, kterým se mění § 31 zákona č. 183/1964 Sb. o jednacím a pracovním řádu Národního shromáždění  
50/1967
Zákon o státním rozpočtu na rok 1967  
19 26. 5. 1967 48 - 49 PDF 616 KB
49/1967
Vyhláška ministerstva školství o postgraduálním studiu na vysokých školách  
48/1967
Vyhláška ministerstva financí a Ústřední rady odborů o fondu kulturních a sociálních potřeb a financování některých činností státních hospodářských oganizací