Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1969Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
43 26. 11. 1969 128 - 132 PDF 517 KB
132/1969
Vyhláška Federálního výboru pro dopravu, jíž se doplňuje vyhláška ministerstva dopravy č. 32/1964 Sb., kterou se provádí zákon o dráhách  
131/1969
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou  
130/1969
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou  
129/1969
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o nákladové značce  
128/1969
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vzájemných bezvízových cestách občanů Československé socialistické republiky a občanů Svazu sovětských socialistických republik  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
42 18. 11. 1969 126 - 127 PDF 391 KB
127/1969
Vyhláška rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem  
126/1969
Vyhláška ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
41 10. 11. 1969 124 - 125 PDF 243 KB
125/1969
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o mezinárodní silniční dopravě  
124/1969
Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 39/1969 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České socialistické republiky  
40 10. 11. 1969 122 - 123 PDF 519 KB
123/1969
Vyhláška rady Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady  
122/1969
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Norského království o letecké dopravě  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
39 30. 10. 1969 118 - 121 PDF 188 KB
121/1969
Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o přechodné úpravě majetkových sankcí u dodávek a odběru elektřiny a topných plynů  
120/1969
Vyhláška Slovenského cenového úřadu, jíž se mění vyhláška č. 60/1964 Sb., o úhradě za užívání bytu a za služby spojené s užíváním bytu  
119/1969
Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky o doplnění vyhlášky č. 5/1958 Ú. v. (Ú. l.), kterou se vydávají podrobnější předpisy o občanských průkazech  
118/1969
Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
38 15. 10. 1969 117 PDF 80 KB
117/1969
Ústavní zákon o prodloužení volebního období národních výborů, národních rad a Federálního shromáždění, Nejvyššího soudu, krajských, okresních a vojenských soudů  
37 9. 10. 1969 114 - 116 PDF 181 KB
116/1969
Vyhláška ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky o zavedení Československého lékopisu - třetího vydání - v Slovenské socialistické republice  
115/1969
Vyhláška ministerstva vnitra a ministerstva zahraničních věcí, kterou se upravuje platnost výjezdních doložek  
114/1969
Vládní nařízení, jímž se stanoví, v kterých případech může být vydání cestovního dokladu odepřeno  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
36 6. 10. 1969 109 - 113 PDF 429 KB
113/1969
Vyhláška rady Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem  
112/1969
Vyhláška Federálního výboru pro dopravu, kterou se zrušuje vyhláška ministerstva dopravy č. 211/1964 Sb., o přepravním řádu sdružené přepravy kusových zásilek  
111/1969
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o obecném devizovém povolení pro organizace oprávněné k zahraničně obchodní činnosti  
110/1969
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Belgického království o mezinárodní silniční dopravě  
109/1969
Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky o doplnění vyhlášky č. 5/1958 Ú. l., kterou se vydávají podrobnější předpisy o občanských průkazech  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
35 27. 8. 1969 107 - 108 PDF 76 KB
108/1969
Vyhláška rady Jihočeského krajského národního výboru v Českých Budějovicích, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem  
107/1969
Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se ministr spravedlnosti zmocňuje k přechodnému přemisťování soudců  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
34 27. 8. 1969 100 - 106 PDF 561 KB
106/1969
Vyhláška rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady  
105/1969
Vyhláška Českého cenového úřadu, jíž se mění vyhláška č. 60/1964 Sb., o úhradě za užívání bytu a za služby spojené s užíváním bytu  
104/1969
Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o zřizování gymnasií, jejich organizaci a studiu na nich  
103/1969
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o organizaci gymnasií a studia na nich  
102/1969
Vyhláška ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky o registraci hromadně vyráběných léčivých přípravků  
101/1969
Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky o vydání pamětní stříbrné pětadvacetikoruny k 25. výročí Slovenského národního povstání  
100/1969
Vládní nařízení České socialistické republiky o zřízení farmaceutické fakulty University Karlovy v Praze a o změnách v organizaci Vysoké školy chemickotechnologické v Praze  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů