Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1969Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
33 22. 8. 1969 99 PDF 116 KB
99/1969
Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o některých přechodných opatřeních nutných k upevnění a ochraně veřejného pořádku  
32 14. 8. 1969 90 - 98 PDF 1 MB
98/1969
Vyhláška rady Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem  
97/1969
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Dánského království o mezinárodní silniční dopravě  
96/1969
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o mezinárodní silniční dopravě  
95/1969
Vyhláška ministra zahraničních věcí o jednotných mezinárodních ustanoveních týkajících se výstroje motorových vozidel  
94/1969
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Rumunskou socialistickou republikou  
93/1969
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Aktech Světové poštovní unie, sjednaných ve Vídni dne 10. července 1964  
92/1969
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o spolupráci na úseku ochrany rostlin před škůdci, chorobami a plevely  
91/1969
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou  
90/1969
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Hospodářskou unií Benelux  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
31 28. 7. 1969 86 - 89 PDF 551 KB
89/1969
Vyhláška Slovenského cenového úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 47/1967 Sb., o cenách  
88/1969
Zákonné opatření předsednictva Slovenské národní rady o dodatkovém odvozu, závazných limitech a o změnách důchodové daně a zdanění motorových vozidel  
87/1969
Zákon Slovenské národní rady o Státní ceně Slovenské socialistické republiky  
86/1969
Zákon Slovenské národní rady o státním rozpočtu Slovenské socialistické republiky na rok 1969  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
30 25. 7. 1969 84 - 85 PDF 1 MB
85/1969
Vyhláška ministerstva plánování Slovenské socialistické republiky o palivových a energetických základnách pro spotřebiče pevných, kapalných a plynných paliv a elektrické energie  
84/1969
Zákon o výkonu trestu odnětí svobody  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
29 21. 7. 1969 75 - 83 PDF 756 KB
83/1969
Vyhláška ministerstva financí Československé socialistické republiky o vydání pamětní stříbrné pětadvacetikoruny k 100. výročí úmrtí Jana Evangelisty Purkyně  
82/1969
Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o zavedení Československého lékopisu - třetího vydání v České socialistické republice  
81/1969
Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o registraci hromadně vyráběných léčivých přípravků  
80/1969
Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví  
79/1969
Vládní nařízení Slovenské socialistické republiky o změnách v organizaci vysokých škol  
78/1969
Zákonné opatření předsednictva České národní rady o dodatkovém odvodu, závazných limitech a o změnách důchodové daně a zdanění motorových vozidel  
77/1969
Zákon České národní rady o Státním fondu pro zúrodnění půdy  
76/1969
Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1969  
75/1969
Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1969  
28 2. 7. 1969 74 PDF 256 KB
74/1969
Vyhláška Českého cenového úřadu o cenách  
27 1. 7. 1969 73 PDF 246 KB
73/1969
Vládní nařízení Československé socialistické republiky o výjimečném poskytování důchodu některým pracujícím důchodcům  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
26 30. 6. 1969 69 - 72 PDF 1 MB
72/1969
Zákon Slovenské národní rady o některých opatřeních v organizaci a působnosti národních výborů v Slovenské socialistické republice  
71/1969
Zákon Slovenské národní rady o územním členění Slovenské socialistické republiky  
70/1969
Zákon Slovenské národní rady o Nejvyšším kontrolním úřadě Slovenské socialistické republiky  
69/1969
Zákon Slovenské národní rady o státním svátku Slovenské socialistické republiky  
25 30. 6. 1969 65 - 68 PDF 899 KB
68/1969
Vyhláška rady Jihočeského krajského národního výboru v Českých Budějovicích, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem  
67/1969
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky o finančním a hmotném zabezpečení učňů  
66/1969
Vyhláška federálního výboru pro ceny o změně váhových skupin jatečných prasat  
65/1969
Vládní nařízení Československé socialistické republiky o vydání státních dluhopisů k úhradám pohledávek z přiznaných náhrad škod podle zákona č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
24 27. 6. 1969 63 - 64 PDF 630 KB
64/1969
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o pohraniční železniční dopravě  
63/1969
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o vodohospodářských otázkách na hraničních vodách  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů