Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1969Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
23 23. 6. 1969 60 - 62 PDF 882 KB
62/1969
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb  
61/1969
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o finančním a hmotném zabezpečení učňů  
60/1969
Vyhláška ministerstva zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojených států amerických o letecké dopravě  
22 18. 6. 1969 57 - 59 PDF 503 KB
59/1969
Zákon o některých změnách ve služebních poměrech vojáků z povolání  
58/1969
Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou rozhodnutím orgánu státu nebo jeho nesprávným úředním postupem  
57/1969
Ústavní zákon, jímž se mění některá ustanovení ústavy a ústavního zákona č. 81/1968 Sb.  
21 16. 6. 1969 56 PDF 777 KB
56/1969
Zákon o jednacím řádu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky  
20 10. 6. 1969 54 - 55 PDF 295 KB
55/1969
Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška o správních poplatcích  
54/1969
Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška o správních poplatcích  
19 31. 5. 1969 52 - 53 PDF 159 KB
53/1969
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Jednotných ustanoveních týkajících se homologace motorových vozidel z hlediska vnějšího hluku (Předpis č. 9)  
52/1969
Rozhodnutí presidenta republiky o amnestii  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
18 31. 5. 1969 48 - 51 PDF 298 KB
51/1969
Vyhláška rady Severomoravského krajského národního výboru v Ostravě, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem  
50/1969
Vyhláška rady Jihočeského krajského národního výboru v Českých Budějovicích, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem  
49/1969
Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje příloha 1 k vyhlášce ministerstva školství a kultury č. 84/1965 Sb., o učebních oborech a o finančním a hmotném zabezpečení učňů  
48/1969
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou  
17 30. 5. 1969 47 PDF 684 KB
47/1969
Vyhláška Slovenského cenového úřadu a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o cenách staveb v osobním vlastnictví a o náhradách při vyvlastnění nemovitostí  
16 21. 5. 1969 44 - 46 PDF 489 KB
46/1969
Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o některých opatřeních na úseku daně z obratu a daně ze mzdy  
45/1969
Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky o některých opatřeních na úseku daně z obratu a daně ze mzdy  
44/1969
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kanady o letecké dopravě  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
15 15. 5. 1969 43 PDF 728 KB
43/1969
Vyhláška Českého cenového úřadu a ministerstva financí České socialistické republiky o cenách staveb v osobním vlastnictví a o náhradách při vyvlastnění nemovitostí  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
14 8. 5. 1969 39 - 42 PDF 974 KB
42/1969
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o kulturní spolupráci  
41/1969
Zákon České národní rady o městě Plzni  
40/1969
Zákon České národní rady o městě Ostravě  
39/1969
Zákon České národní rady o nabývání a pozbývání státního občanství České socialistické republiky  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů